# 25 Ankertov test elasticitet

Ankertest #25 – opdateret 24/9-2022 (med data fra Test #26)

Jeg ville gerne lave et forsøg der ligner “den virkelige verden” med HVOR MEGET forskellige slags ankertov og kæde/tov kombinationer faktisk fjedrer VED ET “HUG”,
———–  FORDI, når det kan fjedre bliver ankeret belastet meget mindre – og kan altså holde båden i DÅRLIGERE vejr.
Forsøg med peak load / spidsbelastning på forskellige ankertov og kæde/tov systemer:
Kæde/tov slækkes – båd bevæger sig bestemt længde og giver et “ryk” v. opbremsning.
Belastningen er den samme ved bådens “ryk fremad” ved samme motorkraft.
Anker ligger fast – Scope = 4,9:1 i alle forsøg.

Udført 9/9 og 12/9 2022 3-6m/s ved LilleSvelmø 3,5m dybde sand med ålegræs, trækpunkt h = 0,9m.
Båd trækker konstant 1400 Omd (~70 kg træk) – jeg udløser en “lås” og ankertov slækkes, og båden kan sejle frem til kæde/tovet BRAT tottes op igen.
“Bue” giver Bådens “ryk” fremad, på 5,05 m / 2,55m / 1,05 m og 0,55 m alle med konstant 1400 Omd.
Peak Load måles med en “peak-load-snor” af nylon – som er afprøvet og kalibreret før og efter.
Maksimum spidsbelastning sker alle ved Scope 4,9:1 ~ en realistisk ankersituation.

Jeg har afprøvet disse “sæt ankertov” – alle brudstyrke ~2000 kg

 • Elastisk tov, Grøn dynamisk klatrereb 10 MM Brudst 2.000 kg – Elasticitet 10% v. 200 kg belastning.
 • Uelastisk tov – Dobbeltflettet polyester 10MM, Elasticitet 3% 10,1m + polyester tape tubular 10,3m med medium elasticitet 7% ved 200 kg.
 • Blytov 14MM – polyester flettet -Brudstyrke anslået 2000 kg, vægt 0,19kg/m , Elasticitet 2,5% MÅLT 20/9-2022
 • Kæde + Elastisk Nylontov – 10,1m kæde 9,3 kg + 3-slået nylontov, 10MM, 10,3m , elasticitet 10%
 • Kæde 8 og 6MM 10,1m 9,3kg + U-elastisk polyestertov 10MM 10,0m
 • Kæde fuld 8MM+6MM +4MM totalvægt 16,6kg, lgd 20,4m

RESULTAT:

LAVEST FØRST – Shock-belastning = mindst “peak load”:

 • 3-slået nylon langt mindste “peak load”

Omtrent ens:

 • Kæde / Nylon
 • Polyester
 • Fuld Kæde

Markant større “Peak Load”

 • Blytov
 • Kæde/Polyestertov

Se graferne A – B – C

KONKLUSION – Mine umiddelbare tanker er:

Det er klart at elasticitet i ankergrejet har stor betydning, og ved hård belastning SKAL der elastisk tov ind i “systemet” på en eller anden måde – som kæde/nylontov eller ved at der er en snubber på.

Blytov giver overraskende stor “peak load” nemlig omtrent DOBBELT så meget, som ved ren NYLON-tov polyamid.

Blytov giver også betydeligt større “HUG” end de næste tre:

Kæde/nylon – Polyester – Fuld kæde.

HVIS min test er rigtig, så kan jeg ikke se berettigelsen i blytov som “blytov+polyester” – fordi det fjedrer dårligt.

Ren NYLONtov er lige så udsat for slid på bunden MEN vejer betydeligt mindre og fjedrer betydeligt bedre.

DOG – man KAN købe Blytov lavet af NYLON polyamid – det vil sandsynligvis være særdeles godt og give en behagelg opankring (købes i England)

En meget god fjedrende (og også ret sikker løsning imod slid) vil være kæde, kombineret med 3-slået nylontov.
Hvis man tilpasser kædelængden, og man bruger sit ankergrej så kun kæden rører bunden, vil det jo give en meget stor sikkerhed.

FORBEHOLD – USIKKERHED – ANKEREKSPERTER

Jeg er naturligvis usikker på, om mine resultater faktisk ER realistiske – der kan jo være fejl i min testmetode og min simple “peak-load-test-snor”.
Jeg synes dog at graferne ser nogenlunde fornuftige ud.
Jeg gør opmærksom på at de shockbelastninger jeg har lavet er betydeligt højere end i “den virkelige verden” – her vil dårligt vejr sandsynigvis give en spidsbelastning, som svarer til mine test med at båden sejler 1 meter frem før det “HUGGER”.

En stor båd med tung kæde vil sandsynligvis give andre resultater – bemærk at flere anker-eksperter fremhæver at den bedste “anchor rode” = ankerkæde/tov er kombineret kæde og elastisk nylontov.
ALTSÅ kunstfiber af nylon = polyamid.

Fraysse og Dulhunty:
Fraysse og Dulhunty mener at dette giver den bedste dæmpning af bådens bevægelser.

Resultater fra Drew Frye om virkningen af snubber, bekræfter at spidsbelastningen kan blive reduceret til 1/3-del med lang og elastisk nylontov som “ankersnubber”.

Billedet viser mine faktiske målinger.
Usikkerhed er anslået 10-20% med mit hjemmelavede måleudstyr.


Se mine ankertest og test af NYLONtov – polyamid, på min FB side A Overgaard: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063622146832

Se “Ankre og Ankerlægning”, som jeg er admin på – undergruppe til den store “Tursejlads og sejlsport”: https://www.facebook.com/groups/Sejlads

Verified by MonsterInsights