# 22 Ankertest Delta-BILTEMA-kopi-5kg

Ankertest i rent sand: Sammenligning Delta-BILTEMA-kopi-5kg med CQR 6,5 kg
Rent sand med Scope 9:1
Dato 1/9-2022.

Ankertest sand – Biltema Deltakopi 5 kg
Delta-BILTEMA-kopi 5 kg og Delta 6 kg
Graf til sammenligning CQR 6,5 kg og MAXset 4kg

Kort bedømmelse:

Delta-BILTEMA-kopi 5 kg er et fornuftigt jolleanker
Det er billigt og fornuftigt til alle joller og “småbåde” op til måske ca 20 fod.
Ankeret tog straks fat ved stejl trækvinkel. Det holdt konstant mens jeg øgede trækket i mine test.
Når ”stabilt hold” blev overskredet, så gled ankeret stabilt igennem bundmaterialet og lavede en markant fure i sandet, uden at gå løs. Når jeg mindskede trækket holdt ankeret straks igen.
Delta-BILTEMA-kopi 5 kg har noget mindre holdeevne i forhold til vægten, end andre plovankre, men er alligevel ret fornuftigt.

Selve testen:

Jeg lavede 3 test for at finde højeste stabile hold, sand Scope 9:1 – rent nylontov:

a – 65 kg
b – 75 kg
c – 85 kg
Gennemsnit 75 kg

Holdeevnen i forhold til ankerets egenvægt, kaldet ”Effektivitet” = 756 kg hold/5 kg egenvægt = 15.
Det er altså et fornuftigt anker som effektivt graver sig ned, og har en tillidsvækkende opførsel.
Holdeevne er lidt mindre end andre plovankre i samme vægtklasse – se billedet af ankeret.

Grafen viser holdeevnen sammenlignet med CQR 6,5 kg samt det lidt mindre MAXset 4 kg:
Biltema Delta kopi 5 kg holder betydeligt mindre end CQR original 5 kg
Biltema Delta kopi 5 kg holder det samme som MAXset 4 kg.
I tidligere test har jeg målt Delta 6 kg (7,1 kg) til at holde 200 kg, samme område med sand og Scope 8:1

Konklusion på holdeevnen:
Delta-BILTEMA-kopi 5 kg holder knapt så meget som andre plovankre, når man tager vægten i betragtning.
CQR har ved Scope 8:1 en holdevne samme sted på ca 230 kg, CQR har en “effektivitet” på 200kg/6,5kg= 35. Derfor kan man sige at CQR holder dobbelt så meget, egenvægten taget i betragtning.
Jeg kan ikke selv bedømme hvorfor der er den forskel, men det må jo være ganske små forskelle på vinkler og facon, som har så enormt stor betydning.
Det er jo een af grundene til at man bør købe et originalt anker, hvis man vilvære stensikker på hvilke egenskabet et anker har.

Om kopiankre:

OBS: Kopiankre kanvære både godt og skidt – nogen kopiankre er faktisk helt ubrugelige. Køber man et kopianker, kan man KUN vide om det er godt, ved at teste det grundigt.

Sted og metode:

Sted ”ankertest 1,3 sand” – finkornet sand ved Lille Svelmø på 1,5m vand

Jeg ville teste det i helt rent sand, og der var tæt ålegræs på alle andre dybder end lige her, hvor jeg kunne teste i læ for bølger. Vind NØ 2-6 m/s

Scope = 9:1 (20 m dynamisk klatretov – H = 2,2m => Sc = 9:1)

Dette meget store Scope er jo ikke typisk for en almindelig opankring, men det fortæller mig at ankerets maksimale holdeevne er omkring 75 kg i det rene sand.
Når trækket er næsten helt vandret, så er trækket i ankeret det samme uanset om der er kæde på eller ikke.

Ankeret tog straks fat ved alle mine test, og jeg øgede langsomt trækket og har noteret omdrejninger for ”højeste stabile hold”.
Omdrejningstaller ved “højeste stabie hold” kan jeg omsættes til træk fra mit skema ”Pæletræk”.
Jeg har testet, at ankeret faktisk begynder at tage fat allerede med meget stejlt tov (lille Scope) ligesom det er typisk for Deltaanker.

Se mine andre ankertest: A Overgaard´s FB-side

Biltema Delta kopi 5 kg
Biltema Delta kopi 5 kg
Delta-BILTEMA-kopi 5 kg

Biltema Delta kopi 5 kg ligner meget Delta 6 kg (vægt 7,2 kg) er dog lidt mindre og lettere.
God skarp tip,

Det ligner men er ikke helt så godt.
Det holder som MAXset 4 kg

Dog fint til joller og mindre både

Deta 6 (7,1 kg)
Biltema Delta kopi 5 kg
CQR original 5 kg
Verified by MonsterInsights