# 36a  Ankertest Flook anker 2,3 kg i sand

Test af Flook anker 2,3 kg, som kan ”svæveflyve” væk fra båden.
Det tager fat når man giver et ryk og trækker tilbage i rebet.

Kort sammendrag:

Flook ankeret kan godt ”svæveflyve” lidt væk, men det er svært at kaste det rigtigt.

Det tager godt fat i sand og graver sig fuldstændigt ned i sandet.

Holdeevnen ved 5:1 med tov:
Ved 25 kg træk er ankeret gravet helt ned og rokker sig ikke.
Ved 35-45 kg træk, bevæger ankeret sig meget langsomt gennem bundmaterialet, mens det stadig er helt begravet.

Ankeret kan godt tåle skift i trækretning på 90 grader.

Flook anker - det "flyvende anker"- Ankertest i sand
Flook anker – det “flyvende anker”- Ankertest i sand

Metoden ved testen:

9. Sept 2023 ved østsiden af Korshavn, på 1 m dybt vand.
Jeg har på en soppetur trukket ankeret og målt trækket med digital vægt.
Tovet var 8 mm 3-slået polyester med Scope ca 5:1.

Bunden er sand med småsten og skaller, og ellers uden organisk materiale (ikke noget mudder)

Jeg har kun trukket manuelt og kan ikke måle højere end ca. 45 kilograms træk.

Jeg vil lave flere test med båden for at måle ved højere træk. Jeg vi teste i bund med søgræs, mudder m.v.


Konklusion:

Ankeret har god holdeevne i sand.

Holdeevnen svarer ret godt til, hvad man kan forvente med et anker af den størrelse – det afgørende er jo det areal NEDE i sandet, og at ankeret IKKE går løs.
Det er svært at kaste rigtigt.

Flook anker 2,3 kg holder meget stabilt i sand til ca 30 kg træk

Links om ankeret:

Ankeret er udviklet af en australsk ingeniør Dulhunty, se:
Flook – The Flying Anchor.

Dulhunty har også skrevet en meget god website om ankerteknik se:
Principle and Performance of Anchors.

Steve Goodwin har testet et 5 kg Flook anker – han prøvede 60 gange og fik det ikke til at ”sejle” lang væk.
Se hans video her: Flying Anchors. Video # 148 13 minutter inde i videoen.

Test jeg vil udføre fremover:

Træk med båden i sand og mudder.
Ankeret har FORMODENTLIG også meget god holdeevne i mudder (det fungerer jo som et Danforth anker)

Ankertest af Flook anker - Steve Goodwins video # 148
Ankertest af Flook anker – Steve Goodwins video # 148 – 13 minutter inde.