# 27a Test ”Ankersejling” – Udsving for anker – Bjørnø 2/9-2021

Forsøg med vores egen 19 f. motorbåd som normalt ”zigzagger” for anker. Jeg vil finde nemme metoder til at ligge stille for anker, UDEN at skære ud hele tiden = ”ankersejle”.
Jeg KAN ligge ”støt” med kun 20 graders udsving med et ”ankersejl” agter ELLER ved at vende båden.

Kort sammendrag:

Jeg lavede forsøg med at ankre 19 fod MOTORBÅD – og målte hvor meget båden ”ankersejler” – altså skærer ud til siderne.
Formålet med forsøgen: At finde en simpel metode til at ligge roligt uden at ankersejle = zigzagge for anker. Især ville jeg gerne prøve om kalechen ALENE kan fungere som stabiliserende “ankersejl”.
Resultat kort: Det er IKKE muligt at få kalechen alene til at virke nok stabiliserende.
Det eneste som kan få båden til at ligge ”stabilt” , altså med udsving under 20-30 grader, er med et stort areal helt agter, ELLER ved at vende båden og ankre fra hækken.

Fremgangsmåden:

Test 2/9 – Bjørnø på fladt lavt vand, 18 m ankertov – jævn stabil vind.

Udsving fra side til side, blev aflæst på bådens kompas, når båd havde største udsving.

Mit forsøg med 3,5 kvm “ankersejl” (presenning) helt agter, blev udført ved at, at jeg bare stod på agterdækket og holdt det op som “råsejl”.

Fordi jeg er alene til mine test, må jeg nøjes med kun enkelte aflæsninger ved forsøgene med ”ankersejl”.

Resultater 2/9-2021 og 21/10-2021:

Resultater 2/9-2021:

  • 1 Kalechetoppen oppe kun som solsejl, ingen sidestykker eller bagside i kaleche: Udsving = 85 grader
  • 2 Helt uden kaleche: Udsving =  80 grader
  • 3 kaleche oppe, sidestykker på: Udsving =  75 grader
  • 4 Kalecher oppe med kun bagklappen sat på: Udsving =  52 grader
  • 5 Kaleche med sidestykker SAMT 3,5 kvm ”ankersejl” agter: Udsving =  30 grader
  • 6 Ingen Kaleche KUN 3,5 kvm ”ankersejl” holdt ude helt agter: Udsving =  20 grader.
  • 7 Båd ankret midt for hækken med hanefod: Udsving =  18 grader

Resultater 21/10-2021 i kuling 15-18 m/s, samme måde at ankre op:

På 1,5 meter dybt vand med bølger 0,3-0,4 m havde jeg ankret op med 16 m Ankertov.
Scope 8:1-10:1.
Der var ingen kaleche oppe i det forsøg, svarende til forsøg E (med tallet 2 på tegningen)

Jeg målte tiden for en fuld svingning til 76 sekunder ~ 1 1/4 minut.

Med motorbenet nede var udsvingene målt på bådens kompas 95 grader.

Med motorbenet oppe, var udsvingene 93 grader.

Det vil teoretisk set have betydning at man ændrer undervands-skrogets profil med motoren nede / oppe.
Teoretisk set skal udsvingene være mindst med motoren oppe. Det sker også i mit forsøg, men forskellen er dog mindre end usikkerheden ved mine målinger.

Konklusion:

Det er IKKE muligt at få kalechen alene til at stabilisere nok.
Kalechen med kun bagsiden spændt fast og ned, reducerer udsving til 52 grader, men det er ikke nok.
Forsøget med presenning holdt som ”råsejl” agter virker godt. 3,5 kvm “ankersejl” stabiliserer fuldstændigt, men det er sandsynligvis nok med 1-2 kvadratmeter.
Det nemmeste er at vende båden – så ligger den særdeles stabilt.

For at ligge roligt SKAL der bruges et effektivt ankersejl, eller man skal vende båden, bruge hanefod, to ankre eller bruge de andre metoder beskrevet her: https://overg.dk/undgaa-ankersejle/

Kalechen kan dæmpe udsvingene lidt, men det er slet ikke nok.
Konklusion: Kalechen sat på denne måde dæmper udsvingene lidt – men det er slet ikke godt nok

Fremtidige forsøg:

Jeg vil lave forsøget med at rigge et 2 kvadratmeter ankersejl op agter på en stage, bare for at finde ud af hvor stort det behøver at være.
Til almindelig daglig brug, synes jeg ikke det virker realistisk, at vi skal rigge en ”stage” op agter med et 2 kvadratmeter ankersejl, for at ligge for anker. Jeg regner med, at vi også fremover vil fortsætte med at bruge et lille ekstra anker ud i ”V”.

Jeg tror heller ikke jeg vil anbefale det som en løsning for de fleste motorbåde, det vil være meget simplere at lægge et ekstra anker ud i “V”. Dette ekstra anker vil samtidig ØGE den sikkerhed du har, det er specielt vigtigt i dårligt vejr.

Dette vil jeg forsøge til næste år, men det bliver sandsynligvis ikke en metode vi vil bruge ret meget.

Mere om at ankersejle og hvordan man kan ligge støt:

“Ankersejling” skyldes hovedsageligt at vindtrykket ligger længere fremme end center for undervandsskrogets modstand.
Jeg HÅBER, at det er nogenlunde tydeligt at se, på mine tegninger med blåt vindfang og rødt undervandsskrog.

“Ankersejling” under 20-30 grader, er meget tilfredsstillende, så følger båden bare de almindelige vindspring. 

Det virker perfekt at ankre fra hækken, og det er glimrende i varmt vejr, så man får luft i kahytten.

Det er måske bedst i koldt og uroligt vejr, at have stævnen imod vind og bølger. For en motorbåd uden mulighed for at rigge et ”ankersejl” op, vil jeg foreslå at lægge et lille ekstra anker ud i ”V”, eller bruge en hanefod og ligge skråt. Disse to metoder er ret enkle.
    
Vi bruger SELV meget ofte den simple metode, at lægge et ekstra lille “baby-anker” ud i ”V” imod vinden.

Jeg vil tro at det for større motorbåde også vil være meget enkelt at bruge et letvægtsanker som Fortress med 30-40 meter nylontov polyamid, som hjælpeanker.

Der er også andre metoder – se siden: Undgå at ankersejle

lig med to ankre i V tæt ved stranden.
Lig med to ankre i V tæt ved stranden.
Verified by MonsterInsights