Velkommen til Ankerteknik og Tovværk

Ankerteknik – Ankergrej
og de kræfter der er på spil:

Jeg ønsker at forklare ankerteknik simpelt – det er især henvendt til alle de mange NYE sejlere.

Til de erfarne ”søulke” har jeg mere tekniske afsnit.

Til dem der vil ”gå i dybden”, og studere detaljerne selv, har jeg mange henvisninger til fagfolk, anker-nørder, bøger og gode links.

DERFOR skriver jeg om ankerteknik:

Der er mange ”tommelfingerregler” om ankerteknik, hvor det er svært at finde den egentlige forklaring, og der er også mange modstridende oplysninger.

Nogen forklaringer om ankerteknik blevet genfortalt mange gange, UDEN at forfatteren har forstået det rigtigt – eller UDEN at forfatteren har afprøvet og kontrolleret, om det faktisk fungerer som man siger.

Disse uklarheder prøver jeg at undersøge, og beskrive klart og logisk.

Min egen baggrund om ankerteknik:

Jeg skriver ud fra mine egne ankertest og de bedste kilder jeg har fundet:

De bedste bøger om ankerteknik og de bedste websteder om ankerteknik, flere gode videoer samt gode artikler på nettet om ankerteknik.

OBS: Jeg skriver kun det, som jeg selv har undersøgt, og det som jeg er meget sikker på er rigtigt, fra mine kilder.

Ankertest Kodiak anker. Ligner Delta anker.
Ankertest Kodiak anker.
Det ligner Delta anker meget.
God holdeevne i sand.

SIDSTE NYHED:

MINI drivanker – stabil kurs i store bølger

Fortøjninger der kan følge høj- og lavvande

Beregning af Holdeevne MED / UDEN 6 kg kæde

Holdeevne MED / UDEN 6 kg kæde NY Sammenligning.

Test af flere ankre MED/UDEN kæde – totalvægt 13 kg

Velkommen til min ankerweb.
Jeg mangler stadig at flytte en del artikler fra min FB side over i denne web.

Forbedringer + fejl og mangler – TAK !!! bare skriv!
Hilsen Anders

Ankertest Bulldog 6 - 1,5 kg letvægtsanker.
Scope 10:1 - Holder 90 x sin egenvægt i sand
Ankertest Bulldog 6 – 1,5 kg letvægtsanker. Holder 90 x sin egenvægt i sand. Svaghed: Det er FOR let / FOR lille til at tage fat i andet end rent sand.

Hovedpunkterne i denne website:

Ankerteknik

De vigtigste ting for at bruge ankergrejet rigtigt, og ankre sikkert.
Ankerteknik oversigt punkt 1-6:

  • 1 Havbunden, er næsten altafgørende.
  • 2 Valg af anker, skal passe til bundforhold.

NÅR du så HAR besluttet dig for at ligge for anker, kommer herefter de vigtigste ting, så du kan udnytte dit ankergrej bedst muligt:

  • 3 Anker-træk-vinkel Usynlig men vigtig.
  • 4 Scope Den bestemmer anker-træk-vinkel.
  • 5 Elasticitet i kæde/tov, Båd må ikke “hugge”.
  • 6 Undgå at ankersejle Lig roligt og træk lige.

Forskellige ankertyper

Detaljer om de mange forskellige typer

Ankermetoder

Metoderne for at lægge ankeret ud på den bedste måde, hvordan man kontrollerer at det holder.
Ankeret som NØDbremse.
På forhånd skal man lave plan for afgang, hvis vejret skifter helt uforudset.
Hvordan man kan bruge flere ankre til specielle situationer, og kan sikre sig imod vindspring – bølger der ruller skævt ind og andet.

Ankerteori

Links til forskellige eksperter i ankerteknik.
Henvisning til bøger om ankerteknik.

Ankertest – mine egne

De mange ankertest jeg selv har lavet.
De første ankertest ser du på min FB side A Overgaard

Andre ankertest

Omtale andre ankertest, blandt andet af Steve Goodwin PANOPE S/Y mange gode ankertest videoer.
Det ekstra gode ved Steves videoer, det er at man faktisk kan SE hvordan de forskellige ankre opfører sig på forskellig slags ankerbund.

Ankergrej – udstyr

Svirvler, sjækler, splejsninger osv.

“Lidt af hvert”

Diverse skriverier om ankerteknik, og sejlads.

Fortøjning

Jeg skriver især om de mest elastiske fortøjninger, og hvordan man ligger godt uden at det “hugger”.
Jeg vil beskrive af forskellige type tovværk, fordi mange sejlere ikke er klar over præcis hvilken type tov de har til fortøjning, og hvilke egenskaber tovet faktisk har.

Det gør det meget lettere at fortøje sikkert, når man forstår at udnytte de elastiske typer tovværk.
Måske kan du helt undvære “kødben” på tur, det gør jo det hele lidt enklere.

Nylontov er den mest elastiske kunstfiber:
Handy Elastic fra LIROS (kernen er nylon) er meget elastisk og meget behageligt at arbejde med.
3-slået nylontov (polyamid) er endnu mere elastisk, og også blødt og behageligt.

Nylontov har stor brudstyrke, og er slidfast.

Tovtest

Test af tovværks elasticitet – mine egne test af tovværks elasticitet, og hvad jeg kan læse mig til:

Mest elastisk er tov-fiber nylon = polyamid. 
Medium elastisk er PP = PolyPropylen.
Mindst elastisk er Polyester. Især dobbeltflettet er meget lidt elastisk.
PS: Jeg taler ikke om Dyneema o.l.

Jeg har lavet tovtest, fordi det det er svært at få nøjagtige oplysninger om tovværks elasticitet fra leverandørerne.

Det vil blive en stor hjælp, når fabrikant / sælger oplyser på hver rulle tovværk, at ved 10% af brudstyrken, så fjedrer tovet 3% – 5% eller 10%, eller hvor meget det nu faktisk strækker sig.
Det er ikke nok at sige at tovet strækker sig X %, man skal også vide ved hvilken belastning det er.

Salg af ankertov og fortøjning

Ieg sælger 3-slået elastiske nylontov på bestilling, fordi det kan være svært at finde den type tov i butikkerne.
“Nylontov” = tov af kunstfiberen nylon / polyamid.

Se tov og splejsninger, som jeg leverer her!
 
Det er en OVERSIGT over det jeg tilbyder, men IKKE en webshop.

Kontakt mig venligst, og vi aftaler, hvad du skal bruge, længder og splejsning m.v.

Jeg synes danske sejlere fortjener de bedste elastiske fortøjninger, og det bedste fjedrende ankertov – og jeg splejser også på bestilling.

PS: “NYLON-tov” er en helt speciel kunstfiber polyamid. De forskellige typer kunstfibertov har FORSKELLIGE egenskaber, som man bør kende forskel på.