Velkommen til Ankerteknik og Tovværk

Formålet er, at skabe overblik over hvordan ankeret fungerer, og forstå kræfterne der er på spil.
Med tiden håber jeg, at denne web kan blive en god hjælp for sejlere – både nye og gamle søulke.
Jeg vil også lave mange henvisninger til andre anker-nørder, bøger og gode links, så det er nemt at “gå i dybden”.
Jeg viser mine ankertest og mine test af tovværk.
Jeg sælger det meget elastiske 3-slåede nylontov polyamid, på bestilling. Det meget velegnet til fortøjning og ankertov.

Ankertest Kodiak anker. Ligner Delta anker.
Ankertest Kodiak anker.
Det ligner Delta anker meget.
God holdeevne i sand.

Velkommen kære gæst!
Denne web er ny, og jeg bygger den op i WordPress i løbet af 2023.
Indhold skal være Ankerteknik samt artikler fra mine ankertest og tidligere indlæg på FaceBook sejlergrupper.

Fortæl mig også MEGET GERNE, hvis du har nye ideer, eller hvis det jeg skriver er misvisende eller forkert.

Hilsen Anders

Web er nogenlunde på plads igen, efter hacket webhotel.
Opdat. 19sept-2023: Der kan være småkiks enkelte steder.
Fortæl mig om fejl og mangler – TAK

Desuden vil jeg flytte nogen test-sider
over fra min FB side A Overgaard ved lejlighed.

Ankertest Bulldog 6 - 1,5 kg letvægtsanker.
Scope 10:1 - Holder 90 x sin egenvægt i sand
Ankertest Bulldog 6 – 1,5 kg letvægtsanker. Holder 90 x sin egenvægt i sand. Svaghed: Det er FOR let / FOR lille til at tage fat i andet end rent sand.

Herunder ser du hovedpunkterne, som jeg gerne vil skrive om i denne website:

Ankerteknik

De vigtigste ting for at bruge ankergrejet rigtigt, og ankre sikkert.
Ankerteknik oversigt 1-6

  • Punkt 1 er Havbunden, næsten altafgørende.
  • Punkt 2 er Valg af anker, til bundforhold.

NÅR du så HAR besluttet dig for at ligge for anker, kommer herefter de vigtigste ting, så du kan udnytte dit ankergrej bedst muligt:

  • Punk 3 Anker-træk-vinkel Usynlig og vigtig.
  • Punkt 4 Scope Den bestemmer trækvinkel.
  • Punkt 5 Elasticitet Grejet må ikke “hugge”.
  • Punkt 6 Undgå at ankersejle Træk lige.

Ankermetoder

Metoderne for at lægge ankeret ud på den bedste måde, hvordan man kontrollerer at det holder.
Ankeret som NØDbremse.
På forhånd skal man lave plan for afgang, hvis vejret skifter helt uforudset.
Hvordan man kan bruge flere ankre til specielle situationer, og kan sikre sig imod vindspring – bølger der ruller skævt ind og andet.

Ankergrej – udstyr

Svirvler, sjækler, splejsninger osv.

Ankerteori

Links til forskellige eksperter i ankerteknik.
Henvisning til bøger om ankerteknik.

Ankertest – mine egne

De mange ankertest jeg selv har lavet, fra vores egen båd vil jeg vise her. (Også vist på min FB side).

Andre ankertest

Omtale andre ankertest, blandt andet af Steve Goodwin PANOPE S/Y mange gode ankertest videoer.
Det ekstra gode ved Steves videoer, det er at man faktisk kan SE hvordan de forskellige ankre opfører sig på forskellig slags ankerbund.

“Lidt af hvert”

Diverse skriverier om ankerteknik, og sejlads.

Fortøjning

Jeg skriver især om de mest elastiske fortøjninger, og hvordan man ligger godt uden at det “hugger”.
Jeg vil beskrive af forskellige type tovværk, fordi mange sejlere ikke er klar over præcis hvilken type tov de har til fortøjning, og hvilke egenskaber tovet faktisk har.

Det gør det meget lettere at fortøje sikkert, når man forstår at udnytte de elastiske typer tovværk. Måske kan man helt undvære “kødben” når man er på tur, det gør jo det hele lidt enklere.

Nylontov er den mest elastiske kunstfiber:
Handy Elastic fra LIROS er meget elastisk og meget behageligt at arbejde med.
3-slået nylontov (polyamid) er endnu mere elastisk, og også blødt og behageligt. Nylontov er stærkt og slidfast.

Tovtest

Test af tovværks elasticitet – mine egne test af tovværks elasticitet, og hvad jeg kan læse mig til:

Mest elastisk er kunstfineren nylon = polyamid. Medium elastisk er PP PolyPropylen.
Mindst elastisk er Polyester. Især dobbeltflettet er meget lidt elastisk.
PS: Jeg taler ikke om Dyneema o.l.

Disse tovtest har jeg lavet, fordi det det er svært at få nøjagtige oplysninger om tovværks elasticitet fra leverandørerne.

Det vil blive en stor hjælp, når fabrikant / sælger oplyser på hver rulle tovværk, at ved 10% af brudstyrken, så fjedrer tovet 3% – 5% eller 10%, eller hvor meget det nu faktisk strækker sig.
Det er ikke nok at sige at tovet strækker sig X %, man skal også vide ved hvilken belastning det er.

Salg af ankertov og fortøjning

Det elastiske 3-slåede nylontov fabriksnyt, sælger jeg på bestilling, fordi det kan være svært at købe det rigtige “nylontov” = kunstfiberen polyamid.

Se her: Oversigt over salg af nylontov.
Det er en OVERSIGT over det jeg tilbyder, men IKKE en webshop, så du kan ikke bestille direkte.
Kontakt mig venligst, og vi aftaler hvad du skal bruge, længder og splejsning m.v.

PS: Det er en almindelig misforståelse at nylontov bare er “et eller andet kunstfibertov!

Jeg synes danske sejlere fortjener elastiske fortøjninger, og det bedste fjedrende ankertov man kan få – det er ikke nogen millionforretning for mig – nærmest lidt en hobby-butik.