Ankeret som NØDbremse

Der var spørgsmål på en FB-sejlergruppe om, hvordan man kan klare en nødsituation med ANKERET.
Spørgsmålet efter at vi har læst om flere, der var drevet ind på land efter motorstop eller et andet teknisk problem.
De havde sejlet tæt på land, ankeret kunne ikke holde, og de drev ind på stranden.

Det er mit sammendrag af “tråden” på FB-gruppen “Tursejlads og Sejlsport”. Jeg har fremhævet de vigtigste punkter, ud fra min egen viden, ud fra mine egne ankertest.
Flere andre i sejlergruppen har også bidraget.

Brug ankeret som nødbremse:

 • Mens du driver, så lægger du så hurtigt som muligt ankeret ud.
 • HVIS du kan se ren lys sandbund, så læg ankeret der.
 • DU LADER CA 1/2 af kæde/ ankertov løbe frit ud, mens du driver – FRIT næsten UDEN TRÆK.
 • Du skal KUN holde LIDT igen, så du kan mærke OM DER ER MODSTAND i kæde/tov – man kan mærke vibrationerne i kæde/tov med hånden — det fortæller om der er jævn modstand.
 • DU MÅ FØRST BELASTE ankeret når kæde/tovet er MINDST 4-5 gange så langt, som der er fra dækket af din båd til havbunden. Man bruger udtrykket Scope 4:1 eller 5:1.
  Når ½-delen eller ¾ af kæde/ankertovet er ude, skal du give mere og mere modstand – læg tovet om en klampe, og hold mere og mere igen. Ankeret kan bedst holde med fladt træk = stor længde kæde/tov ude.

Det afgørende er, at der er FLADT TRÆK – helst 5:1 – gerne 10 gange højden (dæk-havbund) – eller gerne endnu fladere træk, hvis det er rigtigt dårligt vejr.

Vrag på SØ kysten af Langeland
Vrag på SØ kysten af Langeland. Senere fjernet af Skov og Naturstyrelsen

Pas på – du har nok kun eet forsøg – undgå fejl:

 • FEJL: Tov og anker bliver KASTET ud — og kæde/tov vikler sig om ankeret.
 • FEJL: Tovet filtrer – det bør altid være klar til at løbe frit ud.
 • FEJL : Du må IKKE HOLDE IGEN FOR TIDLIGT – Det kan få ankeret til at glide gennem tang – det kan HELT ødelægge ankerets muligheder for at få fat.
 • FEJL: Du må ikke give ryk i ankeret, kun jævn modstand.
 • FEJL ved letvægtsanker – altså aluminium ankre som Guardian, Fortress eller Bulldog. De KAN ”svæveflyve”, uden at dykke ned på bunden, hvis du driver for hurtigt, og hvis der ikke er noget tungt på lige foran ankeret. (Bind tungt værktøj på lige foran ankeret.)

HJÆLP DIT ANKER, når det har fat. Du skal gøre ALT hvad du kan, for at det ikke bliver revet løs:

 • Kontroller dit “scope” – du kan måske forlænge ankerkæde/tov og du kan måske hænge en tung ting på ankerkæde/tov.
 • Undgå at ankersejle (når båden zigzagger så vrikker det i ankeret og der kommer meget større spidsbelastning).
 • Sæt en lang elastisk snubber på kæden. (langt elastisk tov, så det hele kan fjedre. Det hjælper ankeret)
 • Læg et ekstra anker ud.
 • Tag alt ned, som giver ekstra vindmodstand, gummibåde, bimini og paddelboards m.v.
 • Kan du bruge motoren? Hvis du kan undgå at få noget i skruen, så kan du lette presset på ankeret, ved at hjælpe med motoren.

OBS – du har et ekstra problem, hvis der er meget dybt:

Ankeret kan ikke holde til ret meget, før Scope er cirka 4:1 eller 5:1, og hvis ankeret bliver slæbt hen over bunden, vil det sandsynligvis bare samle tang.
Et anker der er viklet ind i tang er uvirksomt og skal helt op og renses igen.
Vent med at lægge ankeret ud, til dybden er passende.

OBS – Der også nogen typer bund, som er ret umulige at ankre på:

 • Er der sten, skal du krydse fingre og HÅBE at ankeret får fat.
 • Er det blødt mudder, skal der måske et stort tungt anker til at trænger ned igennem mudderet og holde godt.
  Men også Danforth anker eller aluminium Fortress / Guardian, kan holde særdeles godt i blød bund.

Vær forberedt på, at der KAN ske tekniske fejl – INDEN DET GÅR GALT:

HVIS du kan, så hold pæn afstand i hård pålandsvind.

Gør ankeret klar til hurtig brug INDEN du begynder på en vanskelig manøvre, hvor det kan blive kritisk.

Lav en “havariøvelse” og prøv dit grej:

Der er forskel på hvordan forskellige typer ankergrej fungerer – prøv dit grej i godt vejr, så kan du forbedre på dit grej og være godt forberedt!

Pøj pøj – god arbejslyst!

Denne vejledning af Anders Skole Overgaard, suppleret af Tonny Henriksen og andre kommentarer i FB Tursejlads og Sejlsport gruppen.

Billedserien viser forskelligt ankergrej, god litteratur samt mine egne ankertest.