Ankeret som NØDbremse

Der var spørgsmål på en FB-sejlergruppe om, hvordan man kan klare en nødsituation. Og helt aktuelt kom spørgsmålet efter at vi har læst om flere der var drevet ind på land, efter motorstop og eller et andet teknisk problem. De havde sejlet tæt på land, ankeret kunne ikke holde, og de drev ind på stranden.

Dette er skrevet ud fra min egen viden, mine egne ankertest og desuden har flere andre i sejlergruppen kommet med bidrag, til den “tråd der var i sejlergruppen.
Denne tekst er mit sammendrag af “tråden” på FB-gruppen “Tursejlads og Sejlsport”.

Brug ankeret som nødbremse:

Mens du driver, så lægger du så hurtigt som muligt ankeret ud.
HVIS du kan se ren lys sandbund, så læg ankeret der.
DU LADER CA 1/2 af kæde/ ankertov løbe frit ud, mens du driver – FRIT næsten UDEN TRÆK.

Du skal KUN holde LIDT igen, så du kan mærke OM DER ER MODSTAND i kæde/tov – man kan mærke vibrationerne i kæde/tov med hånden — det fortæller om der er jævn modstand.

DU MÅ FØRST BELASTE ankeret når kæde/tovet er MINDST 4-5 gange så langt, som der er fra dækket af din båd til havbunden. Man bruger udtrykket Scope 4:1 eller 5:1.
Når ½-delen eller ¾ af kæde/ankertovet er ude, skal du give mere og mere modstand – læg tovet om en klampe, og hold mere og mere igen. Ankeret kan bedst holde med fladt træk = stor længde kæde/tov ude.

Det afgørende er, at der er FLADT TRÆK – helst 5:1 – gerne 10 gange højden (dæk-havbund) – eller gerne endnu fladere træk hvis det er rigtigt dårligt vejr.

Vrag af sejlbåd på SØ kysten af Langeland
Vrag af sejlbåd på SØ kysten af Langeland

Ankeret har forhåbentligt fået tid til at “tage fat” — og grave sig godt ned, med det JÆVNT stigende træk. UNDGÅ at bremse båden med ET hårdt ryk.
Gør til sidst tovet fast. Læg en spilaflaster // snubber på kæden hvis du kan gøre det.

Du har sandsynligvis kun EET forsøg, så du skal undgå fejl:

Anker og grej skal kunne tages i brug på ganske kort tid.

 • Du skal vide længden på ankerkæde/ankertov – eventuelt markeret nogen steder. Hver 5m eller bare 1/4 – ½ – ¾ længde, så du har LIDT viden om, hvor langt kæde/tov du har lagt ud.
 • FEJL: Tov og anker bliver KASTET ud — og kæde/tov vikler sig om ankeret.
 • FEJL: Tovet filtrer – det bør altid være klar til at løbe frit ud.
 • FEJL – Du må IKKE HOLDE IGEN FOR TIDLIGT – Det kan få ankeret til asamle tang sammen – det kan HELT ødelægge ankerets muligheder for at få fat.
 • HÅRDE RYK, kan få ankeret til at gå løs igen og så glider det igen og kan samle tang.
 • FEJL ved letvægtsanker – altså aluminium ankre som Guardian, Fortress eller Bulldog – de KAN ”svæveflyve”, uden at dykke ned på bunden, hvis du driver for hurtigt, og hvis der ikke er noget tungt på lige foran ankeret. (Bind tungt værktøj på lige foran ankeret.)

HJÆLP DIT ANKER, når det har fat, hvis det er rigtigt kritisk, og hvis du har tid:

 • Undgå at ankersejle (zigzagge løsner anker og forøger trækket).
 • Sæt en lang elastisk snubber på kæden.
 • Læg et ekstra anker ud.
 • Tag alt ned, som giver ekstra vindmodstand, gummibåde, bimini og paddelboards m.v.
 • Kan du bruge motoren? uden at få ting i skruen, kan du lette presset på ankeret med motoren.

INDEN det går galt – altså når du sejler et “tricky sted”, hvor et lille problem hurtigt kan udvikle sig, ved at du driver på grund.

 • HVIS du kan, så hold pæn afstand i hård pålandsvind.
 • Gør ankeret klar til hurtig brug ved enhver kritisk manøvre.


Der er flere ting som kan gøre det vanskeligt at få ankeret til at virke som “nødbremse”

 • OBS – du har et ekstra problem, hvis der er meget dybt, fordi ankeret kan dårligt tage fat før Scope er cirka 4:1 eller 5:1.
 • Hvis ankeret kun lige akkurat når bunden, vil det sandsynligvis bare samle tang og sandsynligvis blive uvirksomt.
 • OBS – Desværre er der også nogen typer bund, som er ret umulige at ankre på.
 • Er der sten, skal du krydse fingre og håbe at ankeret får fat.
 • Er det blødt mudder, skal der måske et stort tungt anker til at trænger ned igennem mudderet, og holde godt.
 • Danforth anker eller aluminium Fortress / Guardian, kan holde særdeles godt i blød bund (og i sand).
 • OBS – Der er forskel på hvordan forskellige typer anker fungerer – prøv at lave en ”havariøvelse”, for at se hvordan det hele fungerer i en presset situation.

Pøj pøj.

Denne vejledning af Anders Skole Overgaard, suppleret af Tonny Henriksen og andre kommentarer i FB Tursejlads og Sejlsport gruppen.

Artiklen er renskrevet 8/9-2022

Billederne er fra vraget på Langeland same diverse billeder af ankre og mine ankertest samt nogen gode bøge rom ankerteknik – ASO

Verified by MonsterInsights