Træktest af pælene på bådebro – Skovbroen Thurøbund

Bådelauget på Skovbroen spurgte om en metode til at teste deres pæle, fordi en stålpæl var knækket efter en “mild” på sejling. De har de største både liggende yderst, så pælene skal jo være pålidelige. Belastningen er skønsmæssig 160 kg og vi testede med træk på cirka 275 kg.

Vi riggede et simpelt træk til, med “vinkling” via en kasteblok, så vi let kunne skifte trækket over til næste pæl. Vi trak ud til pælene i forskellige retninger fra brohovedet.
De knob jeg har brugt gør det nemt at justere længderne hurtigt.
Knobene er også lette at binde op efter efter hård belastning.

Trækket med et simpelt trækspil (udveksling 6:1) gik ind på broen ind mod land. Trækket måler vi med en billig digitalvægt. Det aflæste træk skal tillægges 1/6, fordi vi jo har det tov vi trækker i. Det bidrager også med trækket, der går ud til pælen.

Totalt træk = 230 + 230/6 = 268kg. Jeg skriver at vi har trukket med runde tal ~ 275 kg.

Vindtryk på en 36 fods motorbåd, har jeg skønnet til at være 160 kg, efter at tjekke denne website: Svamanda Anchor Rode Calculator, hvor man kan beregne belastninger (og alt muligt andet) på ankergrej. Her har jeg beregnet at vindens kraft på en 36 fods motorbåd der er lidt “Bulky” båd ved 15 m/s vindstyrke er omtrent 160 kg.

Folkene fra bådelauget valgte at trække med cirka 275 kg i vores test, så nu har de en rimelig sikkerhed for at pælene er til at stole på.

Ellers taler billederne i billedgalleriet vist nogenlunde for sig selv.

Træktest pæle ved “Skovbroen” Thurøbund
Træktest pæle ved “Skovbroen” Thurøbund