# 19 Ankring m. hanefod på skrå

Jeg afprøvede teknikken at ”ligge skråt for anker med hanefod”.
Jeg har målt kræfterne og målt hvor stabilt man ligger.
Sidst på siden: Se flere forskellige beregninger af kræfterne.

Sammendrag:

Jeg har afprøvet hvordan man kan undgå at ”ankersejle”, ved at ligge skråt med en hanefod på ankertovet med 19 fod motorbåd. Båden skærer ud i en bestemt vinkel som reguleres med hanefoden, og så kan man ligge helt stabilt, også i kuling.

Jeg målte trækket i ankertov og hanefod, og har målt og beregnet det totale træk i ankeret til 38 kg.

Når man ligger skråt er trækket i ankertov ca 50% større, end hvis man kunne ligge stabilt lige imod vinden.
Til gengæld er trækket i samme retning og ret ensartet, så ankeret vil få større holdeeven, end hvis man “ankersejler” – det vrikker og løsner!

Til dem der vi nørde mere med mine tal, har jeg også i de sidste afsnit på denne side, beregnet ud fra flere anker-eksperters websider, som jeg også linker til.

VIGTIGT: Vinklen skal være tilpas stor, ellers kan båden “vende” og du får hanefoden under båden.
MEST SIKKERT: Lad trækket gå direkte ind til solid klampe, lidt foran midtskibs.

1 – Ankring i en vinkel til vinden med hanefod
1 – Ankring i en vinkel til vinden med hanefod

Fremgangsmåden v. måling og beregning af træk i ankertov:

Tidligere har jeg opmålt vinklerne ved at ankre op med en hanefod 2/9-2021
– se tegning 1 “Ankring i en vinkel til vinden med hanefod”.

Forsøgene med at måle kræfterne udført således 21/10-2021: Jeg ankrede på et kendt sted med god sandbund i læ af land, ved ”Ll. Svelmø Ø” og ankrede med 18 m ankertov med MAXset anker 4 kg på lavt vand. Scope 8:1. Vind stigende i løbet af dagen 10m/s til 15-18 m/s.

Båden lå med hanefod og skar ud til en vis vinkel og lå støt hele tiden. Dog rykkede det noget i ankertovet på grund af stigende vind.

Jeg målte trækket direkte i ankertov samt hanefod med digitalvægt, til 25 kg og henholdsvis 15 kg, og ud fra vinklerne, har jeg tegnet “kræfternes paralellogram” og finder at trækket i ankertovet er 38 kg.

Se tegning 2 – “Måling af trækket i ankertov og hanefod”

To ekstra måder at vurderer af vindens kræfter:

1. Ankerets holdeevne holder med båden på tværs af vinden:
Jeg har fået en første kontrol på vindens kraft, fordi jeg kender ankerets holdeevne, da jeg kæmpede med at ”lette anker” i de 15-18 m/s der var til sidst.

Da vinden tog til fik jeg en interessant oplevelse med at ”lette anker”:
Det krævede alle mine armkræfter at hale ind fra kockpittet, og det var jo ikke ikke let, da båden jo ligger med siden til, når jeg trækker det ind fra kockpittet. Det var lidt risikabelt at gøre det fra det lille fordæk.

2 – Måling af trækket i ankertov og hanefod
2 – Måling af trækket i ankertov og hanefod

Det kostede kræfter at hale båden op imod ankeret i kuling.

Først da jeg havde kortet op på ankertovet, så Scope var skønsmæssigt 4:1, og ankertovet altså var mere “stejlt”, så gik ankeret løs, for straks at ”resette” med et markant ryk.

Det gentog sig en del gange, og hver gang kunne jeg hale lidt mere tov ind – indtil ankeret til sidst slet ikke kunne holde, og jeg kunne hale ankeret helt op.

Det er jo interessant, fordi så har jeg også en værdi for vindens kraft, fordi jeg i forvejen kender ankerets holdeevne.

Ved Scope 4:1 holder dette MAXset 4 kg anker omkring 40-50 kg, og det passer nogenlunde sammen med værdien 38 kg som beregnet.

Se tegning 3 “Holdeevne MAXset 4 kg anker i sand, ved forskellig Scope.

3 – Holdeevne af MAXset 4 kg anker – Delta kopi i godt sand
3 – Holdeevne af MAXset 4 kg anker – Delta kopi i godt sand

2. Vindens kraft målt med motorkraften:

Jeg stoppede op ved et sømærke på udturen (10 m/s) og på hjemture, hvor vinden var steget til 15-18 m/s.
Ved siden af sømærket lagde jeg båden i position et stykke tid for at se hvilket omdrejningstal der skulle til for at ligge på samme plads i længere tid.

I 10 m/s: Bak tomgang med 700 omd. / min svarer til 10 kg kraft efter mine tidligere målinger.
I 15-18 m/s: Bak med 1.100 omd. / min svarer til 23 kg.

På billedet ser man nok, at det var lidt frisk vejr tilsidst.

Denne metode er faktisk ret god til at finde ud af HVOR store kræfterne er på båden i forskellig vindstyrke.
Hvis man KENDER det omdrejningstal der er nødvendigt i 15 m/s, så har men en god rettesnor for hvor meget man skal”powersette” sit anker for at være sikker på at det holder til nogenlunde den vindstyrke

Vurdering af vindkraft ved at bakke imod vinden.
Vurdering af vindens kraft ved at bakke imod vinden og ligge stille.

Vurdering af tallene:

Mit beregnede træk i ankeret er = 38 kg ved at ligge skråt.
Vindens belastning med bådens agterende lige imod vinden, er cirka 25 kg målt med motorens kraft.
Trækket i ankeret (da båden lå på tværs) og da jeg endelig fik det løs til sidst, var skønsmæssigt 40-50 kg.
Disse tal passer nogenlunde godt sammen.

Usikkerheden skal naturligvis tages i betragtning:

Måling af trækket med digitalvægt varierer meget på grund af uroligt vejr, og jeg har skønnet en middelværdi.
Vindhastighed er skønnet ud fra bølgernes udseende og DMI´s meldinger.
MAXset 4 kg ankeret´s holdeevne har også lidt usikkerhed, specielt fordi Scope (da ankeret gik løs) er en vurdering.
De resultater, som jeg kan få ud af mit simple forsøg, er altså med en ret stor usikkerhed. Men tallene er af nogenlunde samme størrelse, så jeg synes det virker realistisk.

Konklusion:

Man kan godt ankre op og ligge støt og stabilt ”på skrå med en hanefod”. Det er også en ret simpel teknik, som kun kræver et ekstra tov til hanefod.
Man skal sørge for at vinken er over ca 45º, så man ikke risikerer at båden “vender” og man får hanefod viklet ind i roret.
Man KAN også lade trækket gå direkte til solid klampe lidt foran for midtskibs.

Belastningen på ankeret ved ”ankring skråt med hanefod” er 30-60 % større, end hvis båden ligger lige i vinden.
Det ekstra træk i ankeret vil rigeligt blive opvejet af, at trækket er jævnt og trækker i samme retning hele tiden.

Man vil få betydeligt mere sikkerhed ved at ankre op ”skråt med hanefod”, end ved at ligge og ankersejle 90 grader fra side til side.

Fraysse og andre ankereksperter har vurderer, at belastningen fra en båd der ”ankersejler” kraftigt er 2-3 gange større ude i yderstillingen.
Det kan du læse mere på min side “Undgå at ankersejle”.

Ankring skråt med hanefod
Ankring skråt med hanefod

Til ankernørder som godt vil regne lidt på tallene, og læse de engelsksprogede websider:

De næste afsnit indeholder flere beregninger til sammenligning med mine egne resultater. Det kan man gøre på nogen andre websteder, som jeg linker til.
Og hvis det ikke interesserer dig, så spring det sidste helt over.

Til den læser som ikke er god til engelsk eller regning:
Du er velkommen til at kontakte mig, så vil jeg meget gerne regne nogen eksempler igennem, som lige passer til DIN båd.

MAXset 4 kg anker test i sandbund
MAXset 4 kg Delta kopi

Beregning af vindens kraft hos Svamanda.dk:

Forfatteren til denne hjemmeside er en dansker der sejler langtur, og han har lavet sin web for kunne beregne elastisk ankertov til sin egen båd.
Denne web har en masse andre ting man kan ”beregne” – og den er heldigvis tilgængelig her: Anchor Rode Calculator

Beregning Vindkraft på båden når den ligger skråt:
Se mit billede – jeg bruger kun den øverste ”blok” til dette med vindkraften:
Indsæt Boat length længde =  19 fod
Indsæt Boat Shape =  ”Bulky” må svare til at ligge skråt
Indsæt Wind speed / knots = 30        ~15,4 m/s
Resultatet er at vindens kraft = 48,76 kg.

Beregning fra SVAMANDA.dk = 48.76 kg vindkraft, og det er ikke ret meget fra mit eget resultat på 38 kg.

Jeg har tilsvarende beregnet hos Svamanda, at vindkraft på båden lige agtenfra i 18 m/s = 34,83 kg. Det passer rimeligt med det jeg målte på hjemturen ved at ligge ved siden af sømærket ~25 kg vindkraft.
Tilsvarende har jeg beregnet vindkraft lige agterfra i 10 m/s = 15,48 kg – det er også rimeligt i overensstemmelse med det jeg målte på udturen ved et sømærke ~10 kg.

Screendump fra Svamanda.dk – beregn vindens kraft en båd
Screendump fra Svamanda.dk – beregn vindens kraft en båd

Læseren der vil nørde, kan virkelig udfolde sig på Svamanda.dk web – der er en enorm masse ting man kan beregne, med hvor meget belastning der er, hvor meget kæde og hvor meget tovværk fjedrer og meget andet.

Du kan dog ikke beregne et ankers holdeevne!

Du skal være indstillet på at det er på engelsk, og det kræver en lidt øvelse at finde rundt – men så er det virkelig en guldgrube af muligheder!!!

Læseren der vil nørde i ankergrej, kan udfolde sig på Svamanda.dk web
Læseren der vil nørde i ankergrej, kan udfolde sig på Svamanda.dk web

Beregning af Ankerets holdeevne samt vindens kraft i Dulhunty´s “Anchor Nomogram”:

Dulhunty har et “Anchor Nomogram” = diagram, hvor man kan ”beregne” ankerets holdeevne samt vindens kraft på båden.
Det ser du her: Anchor Nomogram
Dette diagram kan jeg ikke printe på grund af ophavsret, men jeg kan gennemgå de tal jeg bruger, og så kan læseren der vil dykke ”ned i tallene” printe hans side ud, sætte en finger i skemaet og følge med.
Det kræver lidt øvelse, og er på engelsk, men diagrammet er efter min erfaring meget fornuftigt.

Spids ørerne og kig mig over skulderen, nu gennemgår jeg diagrammet:
A: Man går rundt først oppe fra ankeret i øverste venstre hjørne, og ender ved de skrå streger og tal for ankerets holdeevne i højre side af ”boksen”.
B: I boksens v. side vælger man vindstyrke og bruger bådens vind-areal – og får så vindens kraft på båden.
Vindens kraft på båden skal så helst være mindre end ankerets holdeevne.

Dulhuntys skema – “Beregn” ankerets holdeevne: ANKERET: 4 kg MAXset anker (Delta kopi)
Anker 4 kg –> gå ind til streg mellem 20 og 30 ~Effektivitet 25  -> ned til NYLONtov -> hen til Scope 8:1 -> op til Sandbund -> til venstre ind til tallene under ”Wind Load”, og jeg rammer cirka 60 kg holdeevne for mit anker.
Fra Dulhuntys skema: Brugt på den måde kan ankeret holde 60 kg i sand

Dulhunty’s skema – “Beregn” Vindens kraft på båden: (Båd ligger skråt, det svarer til 4 kvm vindareala)
Start i firkanten ved 30 knob — > lige ind til  skrå linje ~4 kvm -> nedad og   vælg linjen C= 0,7 (ret slank profil) -> ud til højre. Her rammer jeg ~75 kg vind belastning på båden.
Fra Dulhuntys skema: Ud fra vind styrke og bådens størrelse: Vindkraften er 75 kg

Tallene fra Dulhunty’s diagram er ikke ret meget ved siden af hvad jeg selv har målt:
Vores MAXset 4 kg anker holder ~65 kg ved Scope 8:1 i sand.
Jeg har målt og beregnet vindkraften ved at ligge skråt til 38 kg (det halve af Dulhuntys 75 kg).

OBS- Dulhuntys veb er ude af funktion dec 2023

Ankertest med MAXset 4 kg anker
Ankertest med MAXset 4 kg anker

Til den læser som vil nørde mere og bruge Diagrammet hos Dulhunty til sin egen båd – prøv at følge den røde punkterede linje – læs hans tekster – og bliv ved, til du får lidt øvelse. Det kan virke forvirrende, men det er faktisk et meget fornuftigt system. Du er meget velkommen til at kontakte mig, så kan jeg også hjælpe dig.

Beregning af vindens kræfter, formel fra ABYC hos Fraysse:

Udregningerne er baseret på ret gamle normer fra ABYC (American Boat and Yacht Council). Hvis man bruger disse beregninger til at dimensionere sit grej får man en stor sikkerhedsfaktor skriver Fraysse selv. Andre anker-eksperter som Drew Frye, vurderer disse beregninger fra ABYC til at give 3 gange så store kræfter, som de måler i den virkelige verden.

Mine beregninger fra Fraysse´s web:
På Fraysse´s web http://alain.fraysse.free.fr/sail/rode/forces/forces.htm, har jeg selv ”beregnet” hvad der svarer til at vi ligger for anker i 29,2 knob = 15 m/s med 19 fods båd.
Vindkraften bliver til 136 daN = 136 kg.
Fraysse skriver samme sted, at kræfterne for en motorbåd i 30 graders vinkel er 2,4 gange større – altså 136 x 2,4 = 326 kg vindbelastning.

Vindens kraft skulle altså være 326 kg – og det er ikke realistiske tal.

Det er cirka 9 gange mere, end de 38 kg jeg selv har målt og beregnet – så det passer meget dårligt sammen. Men bortset fra det, så er Fraysse´s website meget nyttig og har et meget godt afsnit om hvordan man finder det bedste ankerkæde/tov system.

Kommentar til slut om beregningerne:

Man KAN lave realistiske beregninger på, hvilke kræfter der er på spil, når man ligger for anker. Det er på trods af, at der er et umådeligt kompliceret samspil af mange kræfter.

Du kan få relistiske tal hos Dulhunty og Svamanda.dk.

Hvis du vil bruge udregningerne hos Fraysse, skal du tage dem med det forbehold, at vindens kraft er beregnet cirka 3 gange for stor.

Det er min egen personlige vurdering!
– jeg hjælper dig gerne med nogen regneeksempler – bare spørg – ASO.


Ankertest MAXset anker 4 kg
Ankertest MAXset anker 4 kg i rent sand