4: Scope bestemmer i høj grad anker-træk-vinklen

Scope er det som du faktisk SELV kan bestemme – og det har meget stor betydning for “anker-træk-vinklen”.
Samtidig skal du OGSÅ forstå, hvordan din kæde/ankertov sammensætning påvirker “anker-træk-vinklen”.
Disse to ting – tilsammen – er det der afgører “ankertræk-vinklen”.
Eftersom du du normalt IKKE kan SE DEN VINKEL nede på bunden, så er det jo netop meget vigtigt at forstå hvordan disse ting fungerer.

Scope og typen af kæde/tov, er det der bestemmer anker-træk-vinklen, så man bør forstå den sammenhæng.
Scope betyder “Længden af ankerkæde/tov” divideret med “højde fra dækket til havbunden”.
Almindelig Scope er for eksempel 5:1; så er kæde/ankrtov altså 5 x højden fra dæk til havbund.
I den aktuelle situation hvor du vil ankre op, er der to metoder til at få fladere træk nede ved ankeret:
Du kan give mere længde på ankerkæde/ankertov systemet, og du kan fire noget vægt ned foran ankeret.

Jo fladere træk, eller jo mindre anker-træk-vinkel, jo bedre holder et anker. Ideelt set skal trækket være vandret, men de gode moderne ankre Bevarer en stor del af deres holdeevne, selvom trækket har en lille vinkel opad, svarende til 10-12 grader, eller Scope 5:1.
Kæde eller tungt “ankerlod” kan give vandret træk. Ankerlod og kæde har dog også sin begrænsning, fordi jo hårdere vind, jo mere løfter kæden sig, og vinklen bliver igen større.

Scope bestemmer anker-træk-vinkel. Lille vinkel kan opnås med kæde og kort scope – eller tov og stor scope

Definition Scope


Scope er =
LÆNGDEN af ankerkæde/tov
DIVIDERET med højden fra dækket til havbunden.

Standard Scope er 5:1

Den effektive flade anker-træk-vinkel opnår man på flere måder:

 • STOR scope og rent ankertov
 • Mellemstor Scope kæde / tov
 • Lille vinkel med tung kæde

Scope og ankergrejet

Stor Scope er vigtig, men det skal hænge sammen med, at du forstår hvordan dit kæde/ankertov er sammensat og hvordan det fungerer.
HVIS du har ankergrej med kun 5 meter kæde på ankeret, og resten tov, så kan du GODT få effektivt fladt træk i ankeret, men du skal naturligvis have større Scope, end hvis din båd brugte fuld kæde.
Har du fuld kæde kan du måske nøjes med at bruge Scope 3:1 i moderat vind.
Har du sammensat ankerkæde/ankertov skal du måske have Scope 5:1 i moderat vind.

Der er en masse kompromiser og mange måder at sammensætte grejet på:

 • Fuld kæde giver tursejleren med den lidt store båd en stor sikkerhed imod slid på ankergrejet under alle forhold, og uanset hvor meget skrammel der er på havbunden, men “prisen” er stor vægt, og at der bør bruges en elastisk snubber i hårdt vejr.
 • Kombineret ankerkæde/tov for eksempel 15 meter kæde og 50 meter elastisk ankertov, vil give stor sikkerhed imod slid på havbunden, men tovet KAN blive udsat for slid i stævnbeslaget. Fordelen er vægtbesparelse og i hårdt vejr, kan man slække mere og mere ud af det elastiske ankertov, så der kommer den nødvendige fjedring (når kæden rettes mere og mere ud). Men et 10-15 kg anker og 15 meter kæde kræver alligevel mange kræfter eller et ankerspil for at man kan håndtere det.
 • Uden kæde eller med kun 2-5 meter kæde på ankeret og elastisk ankertov, har man sparet meget vægt og kan håndtere sit ankergrej manuelt. Det kan faktisk være meget effektivt ankergrej, trods sin lave vægt – og det er nok løsningen for mange mindre både. Med mindre både ankrer man måske også mest på ret lavt vand og kan normalt også sikre sig, at der ikke er noget på bunden der kan skamfile ankertovet.
 • Der er andre løsninger – det er meget populært at bruge mere eller mindre kæde og dertil blytov, eller rent blytov. Personligt kan jeg ikke se fordelen, fordi blytoveter tungt, giver ikke garanti imod slid alligvel, giver ikke ret meget “buevirkning” i vandet, og blytov er ofte flettet polyester, som er meget lidt fjedrende, DOG – man kan købe blytov lavet af nylon polyamid i England – det må være godt.
 • TOMMELFINGERREGLER: Der er mange tommelfingerregler om, hvordan man skal sammensætte sit ankergrej, og det kan være svært at vide hvordan de er begrundet. Nogen tommelfingerregler siger noget om at buge en masse kæde, men det forekommer misvisende, måske fordi de stammer fra den tid hvor “anker” var et stokanker der bare krattede i bunden, og med et rigtigt ineffektivt anker, så var det jo nødvendigt at smide så meget kæde ud på havbunden som overhovedet muligt.
 • Jeg synes det bedste udgangspunkt må være at FORSTÅ hvordan tingene virker, og så vælge de kompromiser, som man har brug for.

Scope er vigtigt

Scope eller hældningen (altså tilpas langt ankergrej eller kæde/tov) er meget afgørende for, at du kan ankre sikkert.

For lille scope, er måske en af de vigtigste årsager til at både der ligger for anker, driver i de uventede hårde byger.

Eller sagt på en anden måde – for kort ankergrej, giver alt for stor træk-vinkel nede ved ankeret og ankeret holder meget dårligere.

Forfatteren Fatty Goodlander fremhæver at for lille scope er grunden til langt de fleste turbåde der driver i hårdt vejr.

Fatty Goodlander - bogen "Creative Anchoring, en af de bedste bøger om ankerteknik
“Creative Anchoring”

Fatty Goodlander skriver i sin “Creative Anchoring” på side 37 et afsnit med overskriften:

“My Chosen Crusade in Life – Anchor Scope” og fremhæver:

“Men hvis du ikke husker andet fra denne bog, så skal det være, at du bruger:

 • Scope 5:1 i normalt vejr
 • Scope 7:1 i “breezy” som vel betyder frisk vind
 • Scope 10:1 under stormende forhold.

Ankeret holder bedre med stor Scope / fladt træk

Nogen ankre “napper” allerede ved Scope 2,5:1
Holdeevnen stiger meget til Scope 5:1
Gevinsten ved ekstra stor Scope, aftager over 8:1

Nogen typer anker starter med at “nappe” ved Scope 2,5:1

Andre typer anker “napper ved Scope 3:1, OK til “kaffestop”

Holdeevnen stiger kraftigt til Scope 5:1 , det er “standard” til længere ophold.

Til dårligt vejr bruger man endnu større Scope, for eksempel 7:1. Ankeret holder endnu bedre, men “gevinsten” ved længere ankergrej bliver gradvist mindre.

Scope 10:1 og mere, bruger man når man har ABSOLUT brug for at udnytte ankerets evner til det yderste i storm.

Stigende Scope mod højre giver større holdeevne. Ankertest for 4 ankre i sandbund

Kildehenvisning om holdeevnen ved forskellig Scope

Kildehenvisning Dulhunty – Ekspert i ankerteknik

Dulhunty viser i Fig. 13 på afsnit “Anchor Rode” at ved Scope 3:1 kan et anker holde 1/3 af maksimum.
Ved Scope 5:1 holder det 80% af maksimum, og han fremhæver at Scope over 6:1 kun gver begrænset ekstra holdeevne.

Og han viser med Fig. 11 at anker-træk-vinkel er 11,3 grad ved Scope 5:1
og at vinklen ved Scope er under 10 grader ved Scope 6:1
og at vinklen ikke ændrer sig ret meget ved større Scope.

Dulhunty fremhæver i samme afsnit at “Bue-virkningen”, som giver vandret træk og fjedring med kæde (på engelsk “Catenary Effect”) aftager jo mere det blæser, og at det kun er de mest dårligt designede ankre, som faktisk er afhængige af at kæden trækker vandret.

Kildehenvisning om holdeevnen ved trækvinkel i ankeret

Kildehenvisning Fraysse – Detaljeret web om ankerteknik
I afsnittet 4. Estimating the Holding Power of an Anchor, beregner han ankres holdeevne ud fra helt vandret træk, men han fremhæver i afsnit 4.3. Influence of Angulation at …. “However, most anchors are somewhat tolerant to moderate positive angulations (up to 10 degrees typically), because the resistance of the soil on the fluke(s) creates a torque that tends to pin the shank to the bottom (fig. 4.5).”… på dansk – de fleste ankre tåler en anker-trækvinkel på typisk 10 grader.

Hans figur 4.6 viser at holdeevnen ved anker-træk-vinkel på 10 grader er cirka 60-85 % af den maksimale holdeevne, alt efter hvilken type anker man ser på.

Det er vigtigt at huske at mange ankre holder godt selvom trækket går lidt opad.

Den website er fuld af guldkorn.

Kæde er ikke en garanti for vandret træk i ankeret.

Kæde giver vandret træk i ankeret i moderat vejr, men i hård vind løfter kæden sig mere end man skulle tro.
Moderne effektive ankre har faktisk en god holdeevne OGSÅ ved en trækvinkel op til 10-12 grader (svarende til Scope 5:1), så det er heller ikke absolut nødvendigt med en masse tung kæde. Ankeret KAN holde selvom trækket ikke er helt vandret.

Jeg skriver dette, for at gøre det klart at man GODT kan have meget effektivt ankergrej, UDEN at der er en masse tung kæde på.

Jeg vil finde vinklen for Scope 5:1 Rent tov vil naturligvis give en trækvinkel, som om vi trak linjer med en lineal, tovet vil jo stå stramt og lige.
Så giver Scope 5:1 for eksempel en trækvinkel på 11,3 grader. Vi kan tegne en trekant og se at vinklen netop bliver 11,3 grader.
Hvis der er mere eller mindre kæde på “ankersystemet”, så vil kæden naturligvis tynge ned og trækvinken nede ved ankeret, bliver mindre – måske så der er helt vandret træk i ankeret, når der moderat vind.

MEN selv med kæde, vil anker-træk-vinklen blive større med hård vind.
Det er vigtigt at forstå, at kæden ikke kan blive ved med at give vandret træk, fordi kæden strammes mere og mere ud, og løftes mer og mere op fra havbunden. Måske betyder kæden at anker-træk-vinklen bliver halveret i frisk og hård vind.

Mere om det – fordi jeg har lavet forsøg med det og det har Steve Goodwin også. På websiten svamanda.dk kan man lave regneeksempler med disse ting.
Der kommer mere om dette !! Billeder fra mine egne trækforsøg af kæde i haven (se min FB side) + Billeder fra Steve Goodwins træktest i fyrretræ med kæde på samme måde.


MEN I STORM kan kæden blive så strakt ud at den står som en jernstang – næsten uden bue !!!
Læs selv: Peter Smith – Catenary & Scope In Anchor Rode – Anchor systems for small boats

Effektivt ankergrej uden en masse tung kæde

Kæde giver altså bedre trækvinkel, men “prisen” er stor vægt ombord. Det har især betydning i mindre og mellemstore både, enten fordi man håndterer ankergrej manuelt uden ankerspil, eller også fordi en masse tung kæde forringer bådens sejlegenskaber.

Vi kan effektivisere ankergrejet med mindre ankerkæde, hvis vi samtidig sørger for at slække mere tov ud, så vi får den samme lille ankertrækvinkel.
Fraysse og Dulhunty fremhæver at kæde sammen med elastisk ankertov faktisk også giver det der bedst fjedrer – så vi KAN få stor holdeevne,UDEN at grejet behøver at være voldsomt tungt.

Jeg vil gerne på et tidspunkt lave regneeksempler fra Svamanda:
Fuld kæde og vinkel X ved Scope 4:1 <–sammenlignet med –> kort kæde + nylontov og samme vinkel X med stor scope 7:1 for eksempel.
Jeg vil gerne finde to eksempler der giver SAMME trækvinkel i ankeret – og så gennemregne gevinsten i vægt.

Gå til næste side om ankerteknik: 5: Kæde/tov elasticitet er afgørende i uroligt vejr