3: Lille anker-træk-vinkel er afgørende for ankerets holdeevne

Anker-træk-vinkel er det som bestemmer hvor meget ankeret kan holde – når trækket er vandret holder det maksimalt.
Større vinkel vil give mindre holdeevne.
Vi kan desværre slet ikke SE hvordan anker-træk-vinklen er, (medmindre vi dykker ned til ankeret), så derfor er det vigtigt i det mindste at FORSTÅ at trækvinklen igen afhænger af “Scope” og dit eget ankerkæde/ankertov.

Dette punkt 3. handler om at UDNYTTE det grej du nu har på båden bedst muligt, når du er på tur.
Anker-træk-vinklen skal være ret lille, men de effektive moderne ankre KAN fungere godt med lidt træk opad, de fungerer med en trækvinkel op til 10-12 grader.

Næste punkt 4, er Scope. Scope er det som du så faktisk regulere på, for at være nogenlunde sikker på en tilpas lille anker-træk-vinkel (som jo usynlig nede i mørket). Scope og kæde/tov-sammensætningen, bestemmer hvor lille eller stor anker-træk-vinel du faktisk får, så det er vigtigt at forstå sammenhængen.

Lille anker-træk-vinkel med tung kæde. Du kan opnå lille ankertrækvinkel med tung kæde og lille scope på 3:1 eller 4:1
Lille vinkel med tung kæde

Lille anker-træk-vinkel med tung kæde

Du kan opnå lille ankertrækvinkel med tung kæde og scope på 3:1 eller 4:1

Men det gælder kun under medium vejrforhold – ved hård vind / storm vil kæden strækkes mere og mere, og vinklen bliver større.

I HÅRD vind strækkes kæden – fjedrer mindre og elastisk snubber er nødvendig.
Det mest elastiske tov til snubber er nylon = polyamid.
3-slået polyester fjedrer mindre, men kan bruges hvis det er tilsvarende længere.

Du kan opnå lille anker-træk-vinkel med et tungt lod på ankertovet.
Lille eller medium scope: Tov m. tungt lod

Lille vinkel med lille Scope eller medium Scope: Tov og et tungt lod

Du kan også opnå lille anker-træk-vinkel med et tungt lod på ankertovet. Hvis du har rent tovvært eller kun et kort stykke kæde foran ankeret, kan et lod på tovet hjælpe med at vinklen bliver mindre.

Anker-træk-vinklen bliver mindst når loddet er tæt på ankeret.

OBS: I hård vind løfter løfter loddet sig, og så giver det mindre fjedervirkning. I hård vind vil det være nødvendigt at slække mere og mere ud på ankertovet, for så anker-træk-vinklen er tilpas lille.
I hård vind er det hovedsageligt ankertovet der skal fjere, så det bedste er elastisk tovværk.
Nylon = polyamid er det mest elastiske kunstfiber tov.
PP Poly Propylen er mellem-elastisk, men skal helst være “synketov”.
Polyestertov fjedrer mindst.

man kan opnå en lille trækvinkel i ankeret med kæde tæt på ankeret, og så have medium Scope.
Lille trækvinkel med medium scope kæde/tov

Lille vinkel med MEDIUM Scope og kæde sammen med tov

Lille anker-træk-vinkel kan du få med kæde sammensat med nylontov – kæden beskytter mod slid, og giver fjedervirkning i almindeligt vejr

OBS i hård vind løfter kæden sig og det er nødvendigt at slække mere ud for at have samme lille ankertrækvinkel – i hård vind er det tovet der skal fjedre – så tovet skal helst være elastisk.

Nylon = polyamid er det mest elastiske kunstfiber tov.
PP Poly Propylen er mellem-elastisk, men skal helst være “synketov”.
Polyestertov fjedrer mindst.

Med rent ankertov kan man KUN opnå en lille trækvinkel ved ankeret med langt ankertov så hældningen bliver lille, altså stort Scope.
Lille vinkel med Stor Scope og rent tov

Fladt træk – lille vinkel – stor Scope kun med tov

Du kan opnå lille ankertrækvinkel med stor scope – også selvom du kun har tov.

Ankertrækvinklen er helt afhængig af længden i forhold til dybden (Scope)
Fjedervirkningen kommer udelukkende fra tovet, så det elastiske Nylontov er bedst.

Nylon = polyamid er det mest elastiske kunstfiber tov.
PP Poly Propylen er mellem-elastisk, men skal helst være “synketov”.
Polyestertov fjedrer mindst.

Jeg kommer senere med mere om de forskellige typer tovværks elasticitet og egenskaber til ankertov og fortøjningstov.

Gå til næste side om ankerteknik:
4: Scope bestemmer i høj grad anker-træk-vinklen

Verified by MonsterInsights