# 17 Ankertest af CQR 14 lb – 6,5 kg i sandbund og blødt mudder

Ankertest af det klassiske CQR-anker på 6,5 kg i sandbund og kontrol med MAXset 4,2 kg anker. Test i meget blød mudder af CQR.

Resume – Ankertest CQR 6,5 kg:

Sandbund – CQR holdt særdeles godt. Det kan også holde godt med kort Scope.
”Vinddrejnings-test” i sandbund, hvor jer trækker 180º rundt i skiftede retning, fik ankeret til at slippe et par gange, hvor det gled lidt, hvorefter det tog meget godt fat igen.
Mudderbund, meget blød: CQR holdt kun beskedne 40 kg træk.

CQR anker historisk:

CQR er en tidlig ”Moderne Ankertype”, patenteret i 1933, som effektivt graver sig ned og har en stor holdeevne i forhold til vægten.
CQR var en væsentlig forbedring i forhold til klassisk ”skibsanker” også kaldet stokanker, som mere skraber hen over bunden, som du kan se her: Barnacle and Folding Fisherman. Anchor Test # 153.

CQR har været det klassiske anker for sejlere i mange årtier – men det er også meget omdiskuteret.  Der kan være flere forklaringer på de meget modstridende meninger: Ankertesteren Steve Goodwin har disse to begrundelser: Med tiden kan slid i drejeleddet give forkerte vinkler, så det tager dårligt fat. En anden forklaring kan være, at dette anker er blevet kopieret mange gange, og nogen udgaver er dårligt udført.
Nu er der en lang række nye ankre på markedet, som også er meget effektive til at grave sig ned, så der er mange gode fabrikater at vælge imellem.

Jeg fik mit CQR-test-anker foræret:

Jeg fik det foræret af en sejler, som udtrykkeligt forklarede mig, at det var et elendigt anker:
”Det er et L****-anker” sagde han! Så derfor var jeg spændt på resultatet.
Min første oplevelse med dette anker var overraskende god: Jeg var så dum, at sejle ind til en strand, hvor der var MEGET frisk pålandsvind. Heldigvis tog dette CQR-anker fat lige med det samme i sandbunden, og det holdt også meget fint. Ellers havde jeg fået nogen kedelige problemer 🙂

CQR anker m. det karakteristiske hængsel og langt skaft
CQR anker med karakteristisk hængsel og langt skaft
CQR test i god sandbund, stor holdeevne.
CQR test i god sandbund, stor holdeevne.
CQR ankertest i blødt mudder, beskeden holdeevne
CQR ankertest i blødt mudder, beskeden holdeevne
Kontrol af testmetoden m. velkendt MAXset 4,2 kg
Kontrol af testmetoden m. velkendt MAXset 4,2 kg

Metoden og resultater af ankertest:

Se skemaerne # 17 CQR SAND / # 17 CQR  Mudder / Graf
Disse test er udført med kun nylontov, uden kæde.
Jeg testede i meget god ”ankerbund” med sand, på et kendt sted 3 m dybde.
Desuden testede jeg i meget blød mudderbund udenfor Fjellebro Havn.

TRÆKTEST SAND
CQR 6,5 kg holder med Scope 5:1 og Scope 8:1 mere end 233 kg, som jeg kan trække med båden.
Effektiviteten = holdeevnen er altså 233 kg / Egenvægt 6,5 kg = 45-50kg/kg – måske lidt højere?
Det er meget højt!

VINDDREJNINGSTEST SAND med Scope 8:1
Denne test efterligner træk med vind der skifter 180 º. CQR gik løs 2 gange, men hver gang resatte det straks igen. Og på et tidspunkt virkede det, som om ankeret gled 2-3 meter igennem bundmaterialet.

KORT SCOPE-TEST
Jeg testede igen med ultra kort tov, CQR ”napper” ved meget stejl tov ved Scope 2,2:1, og det kan holde 35 kg ved Scope 2,5:1
Det er værdifuldt at vide dette i en kritisk manøvre.
Med scope 3:1 til ”kaffe-stop” holder det imponerende 140 kg, kun med nylontov.

KONTROL-test med MAXset 4,2 kg
Jeg var overrasket over CQR´s meget store holdeevne selv i den gode sandbund. Derfor lavede jeg kontroltest samme sted samme dag, med vores velkendte MAXset 4.
Denne gang prøvede også med meget stor Scope – 17:1 for at finde den maksimale holdeevne med helt vandret træk. Højeste stabile hold var 95 kg, helt som sædvanligt. Skemaet viser også flere testresultater for MAXset 4,2 kg.
Derfor vurderer jeg, at min metode ikke har alvorlige fejl, og jeg må konkludere at CQR-ankeret HAR en USÆDVANLIG høj holdeevne i sand.

Træktest i blød mudderbund CQR 6,5 kg
CQR holder ~40 kg træk.
Med træk derover gled det stille og roligt: CQR-ankeret dykkede ned i mudderet og trak ”triplinen” med en fender, med sig ned igennem mudderet.

I dette mudder er CQR en anelse bedre end andre plov/klo/ske-ankre med samme vægt.
Det er karakteristisk for alle disse ankre, at når de først ER begyndt at glide, så tager de IKKE fat igen, selv om man reducerer trækket til tomgang, og træk kun ~15kg.

# 17 ankertest CQR anker: Testresultater viser holdeeven i sand og mudder
# 17 ankertest CQR anker: Testresultater viser holdeeven i sand og mudder
Graf viser holdeevne CQR anker 6,5 kg i sandbund og mudderbund
# 17 Graf viser holdeevne CQR anker 6,5 kg i sandbund og mudderbund
CQR anker 14 lb – 6,5 kg

Konklusion og bedømmelse af CQR:

I sandbund holder CQR altså bedre end flere andre ankre.

I meget blødt mudder bør man bruge et godt ”vippepladeanker” af Danforth typen.

Jeg har KUN testet CQR med NYLONtov, og jeg har ikke testet i ålegræs, hvor det måske tager dårligt fat. Omvendt kan jeg se, at mange tyske tursejlere i danske havne har CQR på stævnen.
Der er som nævnt modstridende holdninger, og jeg kan altså ikke give nogen entydig vurdering af CQR. Det er meget svært at sortere i de mange forskellige meninger, så du skal SELV kontrollere, hvordan DIT anker virker.

Personligt er jeg ikke begejstret for ankre som har ”vippe-funktion” – jeg kan ikke lide tanken om klemte fingre, slet ikke i dårligt vejr.