Ankersejle billeder; Ankersejling kan undgås på flere måder.

Billedgalleriet om “at ankersejle”.

Først min tegning “Undgå at Ankersejle”, som forklarer at man “ankersejler” på grund af ubalance, og hvordan man kan ligge “støt” i vinden.
Billederne viser ankersejl og andre effektive metoder man kan bruge, så man ligger “roligt” uden at rokke i ankeret og give ekstra belastning til ankeret.
De sidste billeder viser vores eget “lette ankergrej” til 19 fods motorbåd.

Ankersejling – det at man zigzagger når man har ankret op – det er noget af en gåde, for mange sejlere.

Spørgsmålet om “hvad skal man gøre”, dukker op gang på gang på FB og i debatfora for sejlere.
Der kommer nyttige svar, men også en masse velmente og desværre vildledende komentarer – så det bliver en rodebunke.

Derfor fik jeg lyst til at lave en systematisk gennemgang af, hvordan man kan undgå at “skøjte rundt over det hele” og slide på sit grej.

På FB sejlergruppen “Tursejlads og sejlsport” kom der forskellige gode ideer – for eksempel det med “Tværbom m. to stk. hanefod” – fra en erfaren katamaransejler.
Efter en lang sommers debat om “ankersejling” i denne sejlergruppe, samlede jeg de oplysningerne der er kommet frem i diskussionerne.

Jeg har lavet en tegning der systematisk skal forklare “ankersejling”.
Metoden med et “ankersejl” er gammelkendt, tænk på billeder af Nordkaperen for anker med pappegøjesejlet sat midtskibs.

Metoden med tværbom og dobbelt hanefod er ret ukendt – så derfor var det vigtigt for mig at afprøve det selv – det virker fantastisk godt.

Metoden med at ligge skråt med hanefod virker også godt.
Det har jeg afprøvet og fotograferet så godt det er muligt.

Metoden med “noget i vandet” foran – som en “drogue” eller drivanker under stævnen har jeg ikke fået til at virke ret godt.

God fornøjelse med at se mine billeder.

Ankring ved at ligge skråt med hanefod – flot vejr – og god vind.
Ankring ved at ligge skråt med hanefod – flot vejr – og god vind.