# 20 BRUCE Original 10 kg og BRUCE BILTEMA-kopi 10 kg

Direkte sammenligning af to ankre med samme vægt:
Bedømmelse og anker-træk-test af BRUCE Org. 10 kg samt BRUCE BILTEMA-kopi 10 kg

Formål:

Sammenligning af størrelse og udførelse af to ankre, med samme vægt.
Anker-træk-test for at lave en direkte sammenligning af holdeevnen for disse to ankre, som jeg udfører i god sandbund.

Sammenfatning og konklusion: 

Det Originale anker er bedre forarbejdet bedre end kopiankeret..
Mine træktest viste at Bruce Original havde samme egenskaber som BRUCE BILTEMA-kopi.
De tager begge fat ved meget stejl Scope, og de har størstedelen af deres holdeevne ved Scope 5:1.

Men de to ankre har overraskende lav holdeevne på kun 90-120 kg / i forhold til egenvægten 10 kg. Det beregner jeg til en “Effektivitet” på 9-12 kg Holdeevne/ kg egenvægt. Der er mange ankre har bedre “Effektivitet”.

Andre kilder til bedømmelse af BRUCE:

Den amerikanske ankertester Steve Goodwin, bekræfter i sine videoer, at BRUCE ankeret har mindre holdeevne end mange af de mere moderne ankre.
Se 35 minutter inde i denne Anchor Test Video # 154, hans seneste opdatering af de forskellige ankre. BRUCE original og kopien CLAW ligger i den lave ende.

Bedømmelse og ankertest af BRUCE original samt et BRUCE BILTEMA kopi – 10 kg
Sammenligning af størrelse og udseende af BRUCE original med kopianker

Udseende: BRUCE Original 10 kg og BRUCE BILTEMA-kopi 10 kg:

 • ”BRUCE Original” er formodentligt smedet, og rimeligt tynd i ”tænderne”, og har lodret skaft bredde på 22 mm forneden. Det har en rimelig jævn galvaniseret overflade, og virker som gennemført håndværk.
 • ”BRUCE kopi-BILTEMA” er støbt, og har derfor tykkere ”tænder” og meget tykkere lodret skaft på 30 mm. Bundpladen i BILTEMA-kopien er bulet og meget tykkere, og IKKE SÅ STOR, og desuden er hele overfladen meget mere nopret og ujævn.
 • De to ankre har ellers samme vægt og nogenlunde samme højde og længde
   

Forventede egenskaber af BRUCE Original og Kopi:

BILTEMA BRUCE-kopi ankeret har tykkere ”tænder” og bredere ”skaft”, så derfor forventede jeg, at det vilvære dårligere til at grave sin ned i bundmaterialet.

Når arealet af ”Foden” samtidig også er mindre på kopianker, så GÆTTEDE jeg på, at kopi-ankeret havde 30% mindre ”holdemodstand” end det originale BRUCE.

Det var min vurdering INDEN min test, MEN min test viste, at jeg tog fejl – de to ankre fungerede ret ens.

Resultat af Anker-træk-test BRUCE Original og Kopi 10 kg:

Både Original og Kopi begynder at ”nappe” med meget kort ankerkæde/tov. Det er en meget nyttig egenskab i en vanskelig manøvre.

 • Ved Scope 2,0:1  kan man mærke at de begynder at ”nappe”, og man mærker, at de begynder at tage fat, mens man slækker ud på ankerkæde/tov.
 • Ved Scope 2,5:1 kan de allerede holde lidt.
 • Ved Scope 3:1 har de holdeevne på ~ ½ af maksimum holdeevne.
 • Ved Scope 5:1 har BEGGE ankre ~ 4/5 -del af maksimum holdeevne.
 • Ved Scope 8:1 og fladere træk, holder de med maksimalt hold.
 • Begge BRUCE var gode til at ”resette” straks efter, at de var blevet trukket løs.

Den maksimale holdeevne er bare overraskende beskeden – kun 90-120 kg holdeevne.

Se måleresultaterne og grafen i skemaet:
# 20 SAND test BRUCE 10 kg Org. og Kopi

Test udførelse:

Det originale BRUCE er testet 17/6 2022 i sandbund.
BRUCE kopiankeret er testet 17/6 2022 samt 9/7-2020 samme sted (Ankertest #9)
Test # 20 er lavet på 4 m dybde i svag vind.
Det er en sandbund m. lidt ålegræs som har god holdeevne.
Test udført som mine andre almindelige træk-test uden kæde, kun med nylontov.

Fejlkilder og kontroltest samme sted:

Alle test var med kun nylontov, så de to ankre kan sammenlignes direkte.
Jeg har flere andre test af BRUCE med/uden kæde foran ankeret, og de viser at holdeevnen MED kæde ikke er markant forskellig.

Holdeevnen for disse 10 kg BRUCE ankre var overraskende lav. Derfor lavede jeg en kontroltest på samme sted samme dag med MAXset 4 kg anker.
Dette MAXset 4 kg (vægt 4,2) holder 40-80 kg i denne sandbund med stor Scope.
Det er en samme resultat som mange tidligere træktest med dette anker, samme sted.
Af disse grunde vurderer jeg, at mine testresultater #20 er realistiske, på trods af at der altid er store udsving på disse test.

Kontrol af at der ikke er systematisk fejl – Test MAXset 4 kg til sammenligning
Jeg noterer det maksimale hold for et anker, som det kan holde ca. 30 sekunder

Helhedsvurdering af BRUCE:

Der er lavet mange BRUCE-kopier i tidens løb, og NOGEN af disse er dårlige, så man kan ikke bare tro, at et kopianker fungerer fornuftigt.
Man er NØDT til at afprøve sit kopianker!!!

 • BRUCE ankeret tager fat ved meget stejl scope – det er en stor fordel.
 • BRUCE ”resetter” = tager hurtigt fat igen, efter en træktest.
 • Bruce ankeret har MINDRE holdeevne i forhold til egenvægten, end mange andre typer anker.
 • BRUCE ankeret kan fange en sten og dermed blive totalt uvirksomt.
 • BRUCE anker (det siger mange) kan tage dårligt fat i tæt søgræs.

Effektiviteten (Eff.) beregner jeg for BRUCE:
Holdeevne kg divideret m. egenvægtkg:
Eff. = 90-120 kg divideret m. 10 kg = 9-12 kg/kg.
Det er ret beskedent.
Mange andre har effektivitet 20-30 kg/kg.

BRUCE kopier er meget billige, men jeg mener at man skal ofre LIDT MERE og vælge en type der er bedre.

# 20 Test: BRUCE BILTEMA kopi anker 10 kg
# 20 Test: BRUCE Original anker 10 kg