Oversigt Ankerteknik 1-6: Det vigtigste for sikker ankring

De faktorer som er vigtigst at forstå og udnytte:
1: Bundmaterialet, det er næsten altafgørende for at dit anker får godt hold.
2: Valg af anker, der skal passe til bundforholdene.

De næste punkter handler om at UDNYTTE det ankergrej du HAR ombord:
3 – 4: Ankerets holdeevne, afhænger af “anker-træk-vinklen”, som igen afhænger af hældning / “Scope” af ankerkæde/tov.
5 – 6: Ankerets holdeevne udnyttes bedst, når ankeret beskyttes imod hug og ryk med fjedrende ankergrej, og når båden ligger roligt uden store udsving.

Jeg skriver ud fra mine egne ankertest, og den litteratur jeg har støvet igennem om ankertest og ankerteknik, de videoer jeg har set samt flere meget saglige web om ankerteknik. OBS: Jeg skriver kun det jeg selv har undersøgt, og det som jeg er meget sikker på er rigtigt fra mine kilder, så derfor har jeg ret mange kildehenvisninger, så læseren selv kan “dykke ned i stoffet”.
Jeg vil fremhæve Steve Goodwins – S/Y PANOPE – anker-test videoer og videoen Semanship – Effecive anchoring samt ankereksperterne Fraysse og Dulhunty, for at få overblik over de mange detaljer, som der er med ankerteknik.
Bøgerne “Creative Anchoring” af Fatty Goodlander og “The Complete book of Anchoring and Mooring” af Earl Hintz, er måske nogen af det bedste faglitteratur.
Og til dem der gerne vil nørde med beregninger på ankergrej, kan jeg anbefale disse to: Svamanda´s Anchor Rode Calculator, og Trimaran San´s Anchor Chain Calculator og Die Kettenkurve – oder wie ein Mathematiker Ankert.
Der er mange andre seriøse kilder, som jeg også vil henvise til.

Bundforhold er afgørende. Danforth anker dykkede ned gennem 1 m mudder og sad godt fast i leret nedenunder i ankertest.
1: Bundforhold er afgørende. Danforth anker dykkede ned gennem 1 m mudder og sad godt fast i leret nedenunder i ankertest.

1: Bundforholdene er afgørende

Sandbund er bedst – ankre af Plovtypen eller de tilsvarende “klo” eller dem der er hule “ske” – typer, der virker meget godt i sand (Delta, Rocna, BRUCE og mange andre moderne ankre, kalder jeg “plov/klo/ske-typen” under et.

Ler kan give særdeles godt hold, hvis ankeret har god skarp “spids”.

Sten og tæt tang gør det usikkert – måske virker Sømandsankeret / et stort paraplyanker?

Mudder og blød bund: Her virker et tungt plov/klo/ske-anker måske godt, og ellers har vippepladeankre som Danforth meget stor holdeevne. Mange plov/klo/ske-ankre holder måske dårligt i blødt mudder.

Hvis du efter flere forsøg ikke kan få ankeret til at holde ordentligt når du belaster det, foreksempel ved at bakke med motoren, bør du nok finde et andet sted med god “holdbund” i god tid, mens det er lyst.

Læs mere: 1: Bundforhold er afgørende for sikker ankring. —->

2: Ankeret. Typen skal passe til bundmaterialet.
Plovanker “MAXset 4 kg” holder godt i sand.

2: Ankeret

Ankerets type skal passe til bundforholdene, der hvor du vælger at ankre op, og ankerets vægt og størrelse skal passe til bådens størrelse.

Hovedanker – Dagligt anker: Det bedste “daglige all-round-anker” er efter de fleste tursejleres mening, et moderne anker der effektivt graver sig ned – af Plovtypen som Delta, eller “ske typen” som Rocna – eller “klo-typen” som BRUCE.

I SAND og MUDDER er Danforth typen meget effektiv, ligeledes letvægtsanker som Fortress m.v.) men den type er sårbar for “noget i klemme”, og ved stor vindspring er det usikkert om de “resetter”.

Nogen ankre er ineffektive, som Paraplyanker, der ikke holder ret meget, med mindre det kiler sig ned mellem sten.

Kopianker kan være mere eller mindre godt – og faktisk så er nogen kopiankre ubrugelige, så kontroller det selv.

Læs mere: 2: Valg af ankertype samt ankerstørrelse —->

Anker-træk-vinklen bestemmer fuldstændigt ankerets holdeevne.
Vinkel 5-10 grader giver 15-30 % mindre holdeevne end ved totalt vandret træk
3: Anker-træk-vinklen er afgørende for ankerets holdeevne i bunden

3: Anker-træk-vinklen er det mest afgørende for holdeevnen

Anker-trækvinklen skal være ret flad, jo mere vandret træk, jo større holdeevne.
De fleste moderne ankre kan GODT tåle vinkel på cirka 10-12 grader, hvor de holder godt.
10-12 graders vinkel svarende til Scope 5:1 hvor holdeevne er omtrent 75-80% af maksimal holdeevne.
Ved endnu “fladere træk” holder ankeret naturligvis bedre.

Læs mere: A3: Anker-træk-vinklen er afgørende —->

Scope bestemmer i høj grad den vinkel som kæde/tov trækker i ankeret.
Lille ankertrækvinkel på flere måder:
langt tov, kæde tov - eller tung kæde.
4: Scope – flad trækvinkel er meget vigtig for ankerets holdeevne.

4: Scope bestemmer i høj grad anker-træk-vinklen

Scope = “Længden af ankerkæde/tov” divideret med “højde fra dækket til havbunden”. Almindelig Scope er for eksempel 5:1.
Langt ankerkæde/tov giver Stor Scope.
Du kan opnå den effektive flade anker-træk-vinkel på flere måder:
—STOR scope og ankertov
—Mellemstor Scope kæde / tov
—Lille vinkel med tung kæde

Læs mere: 4: Scope på ankerkæde/tov —->

Elastisk kæde/tov er afgørende i hårdt vejr for at dæmpe bådens ryk i ankeret.
5: Elastisk kæde/tov er afgørende i I hård vind og uroligt vejr.

5: Kæde/tov elasticitet – fjedrende ankergrej er afgørende

I urolig vind og bølger skal ankergrejet fjedre for at undgå “HUG” der løsner ankeret.
Kædens “catenary effect” bliver mindre i hård vind, NÅR kæden strækkes, og så bliver en elastisk “snubber” nødvendig.

Kombination kæde og elastisk nylontov giver den bedste fjedring under alle forhold. (Fraysse og Dulhunty)

Læs mere: 5: Fjedring i ankerkæde/tov —->

Ankersejling sker typisk fordi vindtrykket ligger langt fremme på båden i forhold til undervandsskrogets modstand i vandet.
6: Ankersejle – Skiftende træk løsner ankeret.

6 : Undgå at Ankersejle – Konstant trækretning hjælper dit anker

UNDGÅ at ANKERSEJLE – “Hjælp dit anker med at passe sit arbejde”; der er mange måder du kan forhindre at båden “zigzagger”, når du ligger for anker.
Sejlbåde kan relativt enkelt bruge et “ankersejl”, eventuelt sætte et stormsejl på mesan/pappegøjemast.
Motorbåd kan bruge et ekstra anker, lagt ud i stort “V”, for at ligge støt i vinden.

Båden ankersejler på grund af ubalance mellem vindens kræfter og modstand på undervandsskroget. Båden ligger ustabilt, når vindfanget foran på båden er for stort. Den viden kan du udnytte, så du kan ligge støt og roligt i vinden. Tag ting ned fra fordækket, det vil hjælpe.

De små “almindelige vindspring” på 20-30 grader skader ikke ankerets “arbejde”, som er at ligge stille nede bundmaterialet. Men “ankersejling” med udsving på 90 grader, giver 2-3 gange så stort træk i helt ny retning, med minutters mellemrum. Det bliver kritisk i dårligt vejr, fordi det løsner gradvist bundmaterialet. (Du kender det fra at “pumpe” med fødderne i sand på badetur – sandet kan blive helt “levende” og giver ingen modstand)

Læs mere: 6: Undgå at ankersejle —->