Oversigt Ankerteknik 1-6: Det vigtigste for sikker ankring

De faktorer som er vigtigst at forstå og udnytte:
1: Bundmaterialet. Det er næsten altafgørende for at dit anker får godt hold.
2: Valg af anker. Det skal passe til bundforholdene.

De næste punkter handler om at UDNYTTE det ankergrej du HAR ombord:
3 – 4: Ankerets holdeevne afhænger af “anker-træk-vinklen”, som igen afhænger af hældning / “Scope” af ankerkæde/tov.
5 – 6: Ankerets holdeevne udnyttes bedst, når ankeret beskyttes imod hug og ryk med fjedrende ankergrej, og når båden ligger roligt uden store udsving.

Bundforhold er afgørende. Danforth anker dykkede ned gennem 1 m mudder og sad godt fast i leret nedenunder i ankertest.
1: Bundforhold er afgørende. Danforth anker dykkede ned gennem 1 m mudder og sad godt fast i leret nedenunder i ankertest.

1: Bundforholdene er afgørende

Sandbund er bedst – ankre af Plovtypen eller de tilsvarende “klo” eller dem der er hule “ske” – typer, der virker meget godt i sand (Delta, Rocna, BRUCE og mange andre moderne ankre, kalder jeg “plov/klo/ske-typen” under et.

Ler kan give særdeles godt hold, hvis ankeret har god skarp “spids”.

Sten og tæt tang gør det usikkert – måske virker Sømandsankeret / et stort paraplyanker?

Mudder og blød bund: Det sikre valg, med meget stor holdeevne er Danforth anker og de anerkendte alu-letvægtsankre som Fortress.
De plov/klo/ske-ankre op til 10 kg, jeg selv har testet holder dårligt i mudder, men måske kan et meget stort og tung af den type “gå dybt” og holde godt.

Hvis du IKKE kan få ankeret til at holde ordentligt, når du trækker i ankeret ved at bakke med motoren, bør du flytte dig til et andet sted.
Hvis du har flere mislykkede forsøg, så prøv et andet sted – mens det er lyst. Husk du skal have tid til at kontrollere AT du ligger godt.

Læs mere: 1: Bundforhold er afgørende for sikker ankring. —->

2: Ankeret. Typen skal passe til bundmaterialet.
Plovanker “MAXset 4 kg” holder godt i sand.

2: Ankeret

Ankerets type skal passe til bundforholdene, der hvor du vil ligge for anker, og ankerets vægt og størrelse skal passe til bådens størrelse.

Hovedanker – Dagligt anker: Det bedste “daglige all-round-anker” er efter de fleste tursejleres mening, et moderne anker der effektivt graver sig ned – af Plovtypen som Delta, eller “ske typen” som Rocna – eller “klo-typen” som BRUCE.

I SAND og MUDDER er Danforth typen meget effektiv, ligeledes letvægtsanker som Fortress m.v.) men den type er sårbar for “noget i klemme”, og ved stor vindspring er det usikkert om de “resetter”.

Nogen ankre er meget ineffektive, som Paraplyanker, der ikke holder ret meget, med mindre det kiler sig ned mellem sten.

Kopianker kan være OK eller totalt ubrugeligt: Se mit afsnit om Danforth anker, og se hvordan du SELV kan kontrollere vinkel på Danforth Kopi-anker.

Læs mere: 2: Valg af ankertype samt ankerstørrelse —->

Anker-træk-vinklen bestemmer fuldstændigt ankerets holdeevne.
Vinkel 5-10 grader giver 15-30 % mindre holdeevne end ved totalt vandret træk
3: Anker-træk-vinklen er afgørende for ankerets holdeevne i bunden

3: Anker-træk-vinklen er det mest afgørende for holdeevnen

Anker-trækvinklen skal være ret flad, jo mere vandret træk, jo større holdeevne.
De fleste moderne ankre kan GODT tåle vinkel på cirka 10-12 grader, hvor de holder godt.
10-12 graders vinkel svarende til Scope 5:1 hvor holdeevne er omtrent 55-75% af maksimal holdeevne.
Ved endnu “fladere træk” holder ankeret naturligvis bedre.

Det er derfor Scope bør være mindst 7:1 eller mere i rigtigt dårligt vejr, for at ankeret kan fladt træk og endnu bedre hold.

Læs mere: 3: Anker-træk-vinklen er afgørende —->

Scope bestemmer i høj grad den vinkel som kæde/tov trækker i ankeret.
Lille ankertrækvinkel på flere måder:
langt tov, kæde tov - eller tung kæde.
4: Scope – flad trækvinkel er meget vigtig for ankerets holdeevne.

4: Scope bestemmer i høj grad anker-træk-vinklen

Scope = “Længden af ankerkæde/tov” divideret med “højde fra dækket til havbunden”. Almindelig Scope er for eksempel 5:1.
Langt ankerkæde/tov giver Stor Scope.
Du kan opnå den effektive flade anker-træk-vinkel på flere måder:
—STOR scope og ankertov
—Mellemstor Scope kæde / tov
—Lille vinkel med tung kæde

Læs mere: 4: Scope på ankerkæde/tov —->

Elastisk kæde/tov er afgørende i hårdt vejr for at dæmpe bådens ryk i ankeret.
5: Elastisk kæde/tov er afgørende i I hård vind og uroligt vejr.

5: Kæde/tov elasticitet – fjedrende ankergrej er afgørende

I urolig vind og bølger skal ankergrejet fjedre for at undgå “HUG” der løsner ankeret.
Kædens “catenary effect” bliver mindre i hård vind, NÅR kæden strækkes, og så bliver en elastisk “snubber” nødvendig.

Kombination kæde og elastisk nylontov giver den bedste fjedring under alle forhold. Det fremhæver begge disse to ankereksperter Fraysse og Dulhunty.

Læs mere: 5: Fjedring i ankerkæde/tov —->

Båd ankersejler 90 grader fra side til side. Det kan vrikke og løsne ankeret, med ekstra tore spidsbelastning.
Båd ankersejler 90 grader fra side til side. Det kan vrikke og løsne ankeret.

6 : Undgå at AnkersejleKonstant trækretning hjælper dit anker

UNDGÅ at ANKERSEJLE – “Hjælp dit anker med at passe sit arbejde”.
Der er flere måder du kan forhindre at båden “zigzagger”.

Sejlbåde kan relativt enkelt bruge et “ankersejl”, eventuelt sætte et stormsejl på mesan/pappegøjemast.

Motorbåd kan bruge et ekstra anker, lagt ud i stort “V”, for at ligge støt i vinden.

Det er ret enkelt at binde en “hanefod” på ankerkæde/tov og så båden ligger ROLIGT: Ankring på skrå med hanefod.

Båden ankersejler på grund af ubalance mellem vindens kræfter og modstand på undervandsskroget.

Der kommer en 2-3 gange så stor spidsbelastning lige efter “vendingen”.
Det ekstra store træk kommer desuden i skiftende retning med minutters mellemrum, så det kan rokke ankeret så bundmaterialet bliver “småflydende”.

Læs mere: 6: Undgå at ankersejle —->

Små udsving under 30º skader ikke ankerets holdeevne
Små udsving under 30º skader ikke ankerets holdeevne.

Min egen baggrund om ankerteknik:

Jeg skriver ud fra mine egne ankertest, og den litteratur jeg har støvet igennem om ankertest og ankerteknik, de videoer jeg har set, samt flere meget saglige web om ankerteknik.

OBS: Jeg skriver kun det, som jeg selv har undersøgt, og det som jeg er meget sikker på er rigtigt, fra mine kilder.

Jeg har ret mange kildehenvisninger, så læseren selv kan “dykke ned i stoffet”.

De bedste “ankereksperter”:

Jeg vil fremhæve SY PANOPE Steve Goodwin´s
anker-test videoer og
videoen Semanship – Effecive anchoring samt ankereksperterne Fraysse og Dulhunty (dulhunty inaktiv?), som beskriver de mange detaljer om ankerteknik, både sagligt og klart.

Bøgerne “Creative Anchoring” af Fatty Goodlander og “The Complete book of Anchoring and Mooring” af Earl Hintz, er måske nogen af det bedste faglitteratur.

Til dig der gerne vil beregne ankergrej:

Og til dem der gerne vil nørde med beregninger på ankergrej, kan jeg anbefale disse:

Jeg vil henvise til mange andre seriøse kilder.