Vedligehold Tovværk

Tovværk skal helst holdes rent, så der ikke er sand og støv inde i tovet, der gør tovet stift og ubehageligt.
Tovværk bør opbevares i skygge hvis det er muligt.

Kunstfibertov tåler at være vådt, men bør alligevel opbevares rent og tørt.
Så er det jo også langt mere behageligt at håndtere.
Langtidsopbevaring bedst i mørk køligt rum uden benzin eller andre kemikaliedampe
Jeg viser et par links til andre kilder om vask og vedligehold af tovværk.

Vedligehold tovværk:

Tovværk bør ikke opbevares ude i sollys i længere tid, hvis man kan undgå det – UV-lys mørner kunstfibre i tidens løb.
De “faste fortøjninger” SKAL jo være ude, men man kan dog tage dem ind om vinteren.

Tov opbevares helst tørt, og absolut uden benzindampe og andre kemikalier.
Tovværk skal helst holdes rent, så der ikke er sand og støv inde i tovet. Det gør tovet stift og det slider mellem fibrene.

Vask tovværk:

Vask tovet gang imellem ved 30º med kun lidt vaskemiddel (til kulørt vask) uden blegemidler og blødgøringsmiddel. Uden centrifugering. Hæng til tørre uden ekstra varme.

En solid vaskepose er klogt, så tovet ikke kryber ud af tromlen og bliver viklet om akslen.

Jeg har også erfaring fra klatreverdenen, hvor man er langt mere omhyggelig med sit tov, fordi man kan risikere at bruge tovet uden nogen sikkerhedsmargin.

Sejlere belaster ikke tovet nær så hårdt, så det er sjældent så kritisk – men man forlænger jo levetiden på sit tovværk, ved at passe godt på det, og det er meget mere behageligt at håndtere, når tovet er rent.


Praktisk opbevaring og transport at tov i kasse med ventilation

Dansk Sejlunion skriver på MINBAAD.DK:

Vask tovværkets salt og urenheder af i vaskemaskinen…..

Artikel om vedligehold at tov i det engelske sejlerblad Practical sailor:

What’s the Best Way to Clean Marine Rope?

Artiklen har grundig gennemgang af forskellige vaskemetoder.

Video rebfabrik Mammut om betydningen af snavs i tovværk:

Surprising Effect of Dirt on Climbing Ropes
De vigtigste ting har jeg remset op her:
Det er meget skadeligt at det er snavset – det øger slid og opsamling af mere skidt – og det slides meget hurtigere når det er snavset.

Det er lidt specielt for klatretov, som KAN blive slæbt meget hen over jorden – det er jo ikke typisk for tov på en båd.

MEN alligevel – det ER en god ide at vaske tovet, hvis det er blevet snavset, det vil forlænge tovets levetid.

Og altid vask ved lav temperatur siger ”Mammut” fabríkkens eksperter – med mild sæbe til kulørt tøj – altså sæbe helt uden blegemidler, blødgøring eller noget som helst andet.

Og tørring stille og roligt – ikke over en radiator.

3-slået nylontov har en god levetid, når man vedligeholder det fornuftigt.

Egenskaber Nylontov – Den type jeg sælger til fortøjning og ankertov:

Nylontov er et behageligt og let håndterligt tov selv ved lave temperaturer. Nylon suger ikke vand, og tovet kan stuves bort i våd tilstand. Nylon er modstandsdygtigt over for de fleste kemikalier men kan angribes af stærke syrer.
Nylon rådner ikke. Nylontov har en meget høj brudstyrke og en meget stor elasticitet.

Anvendelse:
Særdeles velegnet til slæbetrosse, fortøjning, ankertov
og redningsline.

Hvis nylontov langtidsopbevares i våd tilstand, har det tendens til at blive lidt stivere.

Properties – Nylon ropes – The type I sell for mooring and anchor rode:

Nylon rope is an easy-to-handle product even at low
temperatures. Nylon is not absorbent, so the rope
can therefore be stowed away when wet. Nylon is
resistant to most chemicals, but can be damaged by
strong acids. Nylon does not rot, and it has a very high
breaking strength as well as a high grade of elasticity.

Application:
Very suitable for hawsers, mooring ropes, anchor
ropes and safety lines.

Tekniske oplysninger om kunstfiberen nylon:

Teknisk generelt on nylon:
Polyamide Nylon: Properties, Production and Applications

Fysiske og kemiske egenskaber nylon:
Physical and Chemical Properties of Nylon

Kend forskel på typer nylon/polyester:

Se NEDERST på min egen side:
 Elasticitet test af tov # 7 om de forskellige typer kunstfiber.

Flammeprøver af kunstfiber: Rope Burning Characteristics – Artikel fra et teknologisk institut: Tension Technology International (TTI)

Hvordan bestemmer man det ukendte mystiske tovværk: Verifying Material of Mystery Ropes – Artikel i Practical Sailor af Darrell Nicholson

Brudstyrke og levetid for gammelt nylontov:

Used Nylon Three-Strand Rope Faces The Ultimate Endurance Test.
Artikel i Practical Sailor om test af 10-12 år gammelt tov der har været brugt meget som fortøjninger.