# 27b Første forsøg med ankersejl. Måling af træk i ankertov. Vind ~5 m/s

Mit første forsøg med at måle virkningen af “Ankersejl” samt forsøg med båd for anker på forskelige måder

Sammendrag:

Min helt nye tilrigning af stage og ”Ankersejl” virkede særdeles godt. Stagen stod solidt og “ankersejlet” virkede perfekt.

Forsøg med en spand under stævnen som ”drogue” eller drivanker virkede IKKE.

Forsøg med kæde der slæber fra stævnen (som en ”hammerlock”) gav store udsving, som blev ekstra hurtige og ubehagelige.

Kæde fra hækken: Forsøg med at slæbe kæden fra hækken virkede overraskende godt! Det kunne måske virke lige så godt at bruge at lille hjælpe-anker?

Derfor vil jeg opfordre andre sejlere, til at eksperimentere på alle mulige måder med lodder, ekstraanker og hvad de nu har af gode ideer.
MÅSKE finder du nye metoder der passer til DIN båd.
Gør det i ”jævn vind”, så kan man frit ”lege med tingene”.

”Ankersejlingen” viser, at der er ekstra spidsbelastning kort efter hver ”vending, og at trækket skifter retning med minutters mellemrum. Det skader ankerets holdeevne. Læs Drew Fryes artikel: Yawing and Anchor Holding.

Første forsøg med et simpelt ankersejl
Mit første forsøg med 2 m² ankersejl lavet af en presenning foldet diagonalt
Måleresultater #27b - Ankersejle test og måling af trækket i ankertov.

Måleresultaterne

Se skemaet ”Måleresultater # 27 b”

Trækket i de forskellige test, har jeg noteret som højeste træk, og beregnet i forhold til ”Vind lige forfra”. Det er noteret i kolonnen ”Peak load” i skemaet.

ANKRET FRA AGTER motorben NEDE: Roligt – udsving indenfor 30º.

ANKRET FRA AGTER motorben OPPE: Roligt – udsving indenfor 30º.

Anker fra stævn Ankersejl 2,0 m² ret frem: Med ankersejlet strakt på langs af båden, ligger båden helt støt indenfor 12º udsving. Trækket i ankertovet var kun ca. 113% af trækket ”lige forfra”.

Anker fra stævn Spand under stævn: Udsving var stort. Den eneste virkning er, at båden bevæger sig langsommere fra side til side.

Anker fra stævn 7kg kæde slæber FRA STÆVN på bunden: Uvirksomt – Det gav kun ekstra hurtige udsving på 90º fra side til side – det var ubehageligt. Kæden giver ca. 7 kg træk. Forsøget skulle efterligne ”Hammerlock” metoden hvor man lægger et anker lige under stævnen.

Anker fra stævn 7kg kæde slæber FRA HÆKKEN: Jeg lavede for sjov / tilfældigvis forsøget med at slæbe kæden fra hækken og det virkede overraskende godt. Båden trak lidt ud tilsiden og blev så liggende fuldstændigt roligt. Trækket i ankertovet var kun 5 kg, altså ikke ret meget ekstra, selvom båden lå på skrå.

Anker fra stævn 3kg kæde slæber FRA HÆKKEN på bunden: Båden zigzaggede – men bare laaangsomt fra side til side. Bevægelserne blev langsommere, og kan måske være en fordel.

Anker fra stævn – båden “ankersejler” frit: Det største træk kommer kort efter at båden er ”vendt”, og har mest fart på over imod modsatte side. Dette ekstra store træk skifter retning på 60-70º fra side til side.

Teorierne og konklusion:

Anker-eksperten Fraysse har en meget grundig beskrivelse af hvorfor en båd ankersejler.
Læs hans web: DYNAMIC BEHAVIOR (3) – YAWING AND SWINGING
Se afsnit : 4. How to Reduce Yawing and Swinging? //  4.1. Factors
Han forklarer, at de 4 ting der betyder noget er:
Placering af tyngdepunktet
Placering af stævnrullen/ankerrullen
Center for vindens kræfter over vandlinjen
Center for undervandsskrogets modstand

Jeg skriver kun om de 3 punkter hos Fraysse (ikke tyngdepunktet):

Center for vindens kraft:

Det er helt klart at det er muligt at få båden til at ligge roligt ved at bruge et ”ankersejl” agter.
Jeg har også lavet forsøg med at vende båden, så man bytter om på kræfterne. Det virker også, det bekræfter teorien.

Center for undervandsskrogets modstand:

Teoretisk set kunne man montere et stiksværd helt ude i stævnen (praktisk-teknisk set urealistisk) – det ville ændre undervandsskroget betydeligt, og båden kunne teoretisk set ligge i en stabil situation:

Motorben oppe//nede påvirker undervandsskrogets facon:
Jeg kunne bare ikke måle nogen forskel.

Spand/drivanker under stævn ændrer undervandsskrogets modstand:
Jeg har prøvet mange gange – men metoden kan ikke stoppe ”zigzaggeriet”. Båden bevæger sig dog lidt langsommere, det er den eneste fordel ved det.

Placering af stævnrullen/ankerrullen:

Det har betydning hvor langt fremme på båden ankertovet trækker – og Fraysse snakker om en ”teoretisk ankerrulle” placeret et stykke FORAN båden. Det vil være det punkt, hvor to stk. hanefod fra sideskrogene på en katamaran begge mødes og er fastgjort på ankerkæden.

Fraysse skriver også, at man kan opnå en stabil situation, med to stk hanefod fra boven / skrogsiden, hvis båden er bred.

Jeg har selv lavet forsøg med en tværbom som giver samme effekt med to stk hanefod – så ligger båden totalt roligt. Det var forbløffende effektivt at prøve.
Det er beskrevet: 6: Undgå at ankersejle, det giver slid og belaster ankeret – se nederst på siden dette afsnit: Ankring med “Tværbom m. 2 stk. hanefod”.

Forsøg med at slæbe kæde for at stoppe ”ankersejling”:

Kæde fra stævnen:

Det skulle efterligne ”Hammerlock Moor”, hvor man har et tungt anker lige under stævnen, men med 7 kg kæde på bunden zigzaggede båden bare ubehageligt hurtigt.
Med kun 3 kg kæde på bunden zigzaggede båden også, men det gik bare langsommere. Langsomere bevægeler kunne måske gavne en lille smule.
Jeg synes det er svært at forstå det med kæden fra stævn !!!

7kg  kæde slæber FRA HÆKKEN:

Jeg lavede for sjov / tilfældigvis forsøget med at slæbe kæden fra hækken, og det virkede overraskende godt. Båden trak lidt ud til siden og blev så liggende fuldstændigt roligt.
Trækket i ankertovet var kun 5 kg, så der var ikke ret meget ekstra træk i ankeret, selvom båden lå på skrå.

De 7 kg ankerkæde på bunden giver en modstand på 7 kg, som jeg har målt tidligere. Det er klart at der skal meget større “bremse” på i frisk og hård vind – hvis det eventuelt skal prøves.

Metode:

Jeg har målt trækket direkte i ankertovet, ved at måle med en digitalvægt, som sad monteret med prussik-knob på ankertovet.

Jeg har målt udsving og træk i ankertov, når båden lå forankret på forskellige måpder og forskellige vinkler.

Jeg lavede forsøg med en 10 l. spand under stævnen, som en slags ”drogue” og med at slæbe kæde på bunden på forskelige måder.

Sidst på dagen lavede jeg en serie observationer af hvordan båden ”ankersejlede” = zigzaggede kraftigt.

Usikkerhed:

Vinden var under alle forsøgene ret ensartet “let til jævn vind”, så der er ikke ret meget variation og usikkerhed på målingerne. Resultaterne passer også rimeligt godt med mine andre tilsvarende forsøg.

Fremtidige forsøg:

Forsøgene med kæde er lidt svære at gennemskue – det ville være interessant at lave flere forsøg med at slæbe kæde, at lægge 2 ankre ud og lignende.