# 34 Ankertest Delta-BILTEMA-kopi-5kg

Test af Test af Delta BILTEMA kopi anker på 5,2 kg.
Jeg vil sammenligne ankeret som det er købt, og senere vil jeg gentage testen med bly i hulrummet.

Formålet med denne test:

Der er et stort hulrum i “tippen” som kan rumme 350 cm3 – der kan hældes 3,9 kg bly ind.

Jeg vil sammenligne:

A – ankeret u. bly og kun træk i tov – totalvægt 5,0 kg

B – ankeret u. bly med 4,1 kg kæde på – totalvægt 9,1 kg

C – ankeret med hulrum fyldt med bly totalvægt 8,9 kg

Delta kopianker uden bly tipvægt 1.100 g.
Delta kopianker uden bly har tipvægt 1.100 g.
Hulrum i tippen, plads til 3,9 kg bly
Hulrum i tippen, plads til ~3,9 kg bly

Bliver et anker bedre når det bliver 75% tungere – men samme størrelse?

Jeg har flere gange testet hvor stor betydning kæden har for holdeeven.
Jeg har målt flere gange, at selv om der er 5 kg kæde på, så holder et 5-7 kg anker ikke ret meget bedre, end hvis det har samme trækvinkel med rent tov.

Jeg har målt at et Delta 10 (vægt 11 kg) kun med tov, holder 60% mere end et Delta 6 (7,1 kg) med 5 kg kæde og samme totalvægt.

Det betyder at et TUNGERE og STØRRE anker er bedre, end mindre anker med DEN EKSTRA VÆGT i kæden.
Men kæden beskytter naturligvis imod slid.

Total vægt anker med kæde 9 kg
Total vægt anker med kæde 9 kg

MEN hvad nu, hvis ankeret bare bliver TUNGERE?

— men har præcis samme størrelse –
#34 er en kontrol af ankerets egenskaber uden bly.

Se den følgende # 35 Ankertest Delta-BILTEMA-kopi-5kg med bly – Vægt 8,5 kg.

Tipvægten vil blive omtrent fordoblet (gætter jeg på) – så ankeret vil have bedre evne til at mase sig ned i underlaget.
Hele ankeret vil være tungere og også bedre kunne “grave sig ned”.

Men HVOR meget forskel vil det give?

Derfor denne ekstra test med Scope 3:1 // Scope 5:1 samt Scope 10:1 og desuden sammenligning med andre test helt uden kæde – kun med tov.

Jeg har målt og regnet på ankeret.
Jeg har målt og regnet på ankeret.

#34 ankertest Udførelsen:

Jeg har lavet en serie med forskellig Scope 3:1 og 5:1 samt 10:1 MED kæde på ankeret først.
Derefter har jeg lavet en enkelt måling helt uden kæde på ankeret, med den mest typiske Scope 5:1.

#34 ankertest resultater:

Testresultatet kun med tov og Scope 5:1 passer jo særdeles godt sammen med tidligere målinger helt uden kæde, så jeg synes at resultaterne er realistiske.

Holdeevnen tæt på 50 kg stabilt hold MED kæde, og og anker + kæde vejer 9,1kg.

Det vil jeg så sammenligne med holdeevnen når ankeret er fyldt med bly og vejer 8,9 kg.


Jeg havde helst også lavet helt det samme antal som dem med kæde, men disse test tager faktisk rigtig lang tid. Disse 10 test varede 2 timer ude på test-stedet. Dertil kommer turen frem og tilbage samt at rigge til og rydde op og spule sand og tang af båden

Graf viser resultaterne test #34
Graf viser resultaterne test #34

# 34 ankertest og # 22 ankertest til sammenligning

Sidste år lavede jeg en meget omhyggelig test af dette BILTEMA Delta kopi 5 kg i helt rent sand.

For at gøre forsøget så pålideligt som muligt udførte jeg det på 1,3 m dybt vand helt uden ålegræs eller andet – så kan jeg SE at bunden er RENT SAND, helt ren og fri for tang eller sten.

Disse resultater ligger så med Scope 9:1 og rent tov faktisk en lille smule højere end dem jeg har lavet på 3 meter dybt vand med lidt tang og ålegræs i test # 34 (den 15/7-2023).

Holdeevnen for målingerne # 22 er i gennemsnit 75 kg, hvis vi ser bort fra den højeste og den laveste værdi.

De to steder ligger meget tæt. Sandet er MÅSKE pakket anderledes på forskellig dybde. Men mest tyder forskellen på, at tæt ålegræs på bunden, kan gøre det en smule sværere for ankeret at grave sig helt dybt ned – det er den mest logiske forklaring jeg har.
Se Ankertest # 22 Delta-BILTEMA-kopi-5kg.

Graf viser sammenligning af test #22 og test #34
Graf viser sammenligning af test #22 og test #34

Teststederne og Metoden:

Teststederne som jeg har brugt ligger i samme område – ved Lille Svelmø og bundforholdene er rimeligt ensartede de steder jeg har fundet efterhånden. Jeg foretrækker et sted hvor jeg nogenlunde kan se bunden i meget lyst solskin, så jeg er sikker på at det er et ensartet område.

Den mest realistiske måde at at teste, er nok at lægge anker på 3 m dybt vand og have Scope 5:1.

Og jeg tester med forskellig Scope og mere eller mindre kæde også.
En test med Scope 8:1 eller 10:1 er SÅ fladt træk, at det svarer til at der var enmasse tung kæde på, så trækket ER helt vandret nede ved ankeret.

Til højre er et teststed med helt rent sand – men det bliver så på 1,3 m dybde, for ellers er der jo ålegræs og tang, som kan give mere uens resultater.

Helt generelt så ER det meget vanskeligt at lave helt ens målinger – der er rimeligt meget udsving, så nogen gange udelukker jeg et måleresultat, der er meget afvigende.

Jeg tester normalt ved at øje trækket støt og roligt hver gang med 30 sekunders konstant træk – indtil ankeret glider markant eller til det går helt løs.
Så noterer jeg det sidste stabile hold som det der gælder.
Jeg lægger oftest ankeret nyt ud igen efter kontrol for tang m.v
Jeg trækker MED vinden fordi det er det letteste, og lægger også vindens bidrag til trækket i ankeret – det kan jo være 2-5-6 kg til forskel.

Steve Goodwin har flere testmetoder, som I kan se på hans mange videoer: Anchor test videos.

Ankertest set lidt oppefra
Ankertest set lidt oppefra
Test #34 Anker med kæde
Biltema kopiankeret tager lidt ålegræs med op
Biltema kopiankeret tager lidt ålegræs med op