# 35 Ankertest Delta-BILTEMA-kopi-5kg med bly – Vægt 8,5 kg

Jeg har smeltet 3,5 kg bly ind i tippen på Biltema Delta-Kopi 5,0 kg, som nu vejer 8,5 kg, og har testet om det holder bedre.

Formål:
Jeg vil TESTE om bly i ankertippen gør det bedre, uden at ankeret ellers skifter størrelse.

Metoden:

Direkte sammenligning af test på flere måder:

  • Som det er købt m. vægt 5,2 kg, u. bly og kun træk i tov – totalvægt 5,2 kg
  • Det same anker med kæde og totalvægt 9 ,1 kg
  • Det samme anker med bly indstøbt i tippen, også totalvægt 8,5 kg, kun tov

Resultat:

Direkte sammenligning viser at holdeevnen i sand m. ålegræs IKKE blev bedre.
Til min store forundring var højeste holdeevne IKKE blevet større!
MEN da tipvægten øget fra 1,1 kg til 2,5 kg, så vil ankeret SANDSYNLIGVIS bedre fat i uren bund.
Der ved jeg dog ikke hvordan jeg skulle teste det.

Delta BILTEMA kopi øget vægten med bly fra 5,2kg til 8,5 kg
Delta BILTEMA kopi øget vægten med bly til 8,5 kg

Forbedring med bly:

Der var plads til 3,5 kg bly i ”tippen”, så ankeret kom til at veje 8,5 kg.

Ankerets vægt er øget fra 5,0 til 8,5 og blev atså 70 % tungere
Uden Bly: Tipvægten før = 1,1 kg ~ 22% af totalvægten 5,0 kg
Med Bly: Tipvægt MED bly = 2.45 kg ~ 40% af totalvægten 8,5 kg

Ankerets ydre mål er helt uændret.

Min teori om ankerets NYE egenkaber:

Jeg FORVENTEDE at ankeret med bly ville holde 50% mere, men til min undren kunne jeg ikke konstatere nogen forskel.

Resultater fra direkte sammenligning samme testforhold:

A -Ankertest # 34 U. Bly vægt 5,0 kg – Stabilt hold ~45-50 kg
B – Ankertest # 34 U. Bly Med kæde totalvægt 9,1 kg – Stabilt hold ~ 35-55 kg
C – Ankertest # 34 M. Bly totalvægt 8,5 kg Stabilt hold ~52-62 kg

Graf herunder viser resultater ved Scope 3:1 til 10:1.
Det ses at holdeeven er stort set ens uanset om der er brugt kæde eller om der er bly i ankeret.

# 34 og # 35 ankertest resultaterne sammenligning:

Jeg har testet ved de samme Scope og ekstra 4:1 MED bly.

Alle test skete i samme område indenfor ca 20 x 20 meter – rent sand med ålegræs og lidt tang.
Vejret var svag vind og kun lidt 20 cm bølger, så resultaterne er helt sammenlignelige.

Enkelte testresultater (ankertest #22) for BILTEMA Delta kopi 5,0 kg er lavet på 1,5 meter dybde i HELT rent sand uden ålegræs, og de viste lidt større holdeevne.
Det er markeret med gult til højre i diagrammet.
Jeg formoder at ankeret bedre kan dykkel ned i RENT sand, og dermed holde lidt bedre.

Jeg vurderer mine resultater sammenlignelige og synes at den direkte sammenligning af de tre A-B-C er helt realistisk.


Konklusion:

Dette BILTEMA-Delta-kopi 5 kg anker har altså SAMME HOLDEEVNE, uanset om der er kæde på eller om det er 70% tungere med bly.

Man kan se på graferne, at det også gælder uanset kort eller langt kæde/tov.

Det undrer mig at ankeret med bly i tippen ikke havde STØRRE holdeevne.
Men det har det altså ikke – til gengæld FORMODER jeg at det vil være bedre i grus og lidt hårde materialer – men det tvivler jeg på, at man kan afprøve på en realistisk måde.

Helhedsvurdering af BILTEMA-Delta-kopi 5 kg med og uden bly:

Jeg troede jeg havde fundet en smart fidus til at opgradere et billigt anker
– men nej……
Ankeret holder til brug på joller og mindre både – også uden brug af kæde, bare man har lang tov (stor Scope), og det er en fordel at tovet kan fjedre.
MÅSKE er det en fordel at smelte 1,5 kg bly ind i tippen, så MÅ det jo blive bedre til at ”grave sig ned”.

Hvis man har brug for ENDNU STØRRE holdeevne (både over 19-21 fod) så vurderer jeg selv, at det IKKE kan betale sig at gøre det 8,5 kg tungt (og uhåndterligt) med bly.

Du få en langt større holdeevne ved at købe et originalt Cobra 6 kg, Rocna 6 kg eller Delta 6 (7,2 kg) som alle holder en del bedre, dem HAR jeg testet.
Og hvis du har brug for endnu mere holdeevne, så gå op i 10 kg klassen, med Rocna, Delta eller nogen af alle de andre originale moderne mærker.

Ankertest i omskifteligt vejr
Ankertest - sådan ser mit "træk" ud
Ankertest - trækket ledes til klampe i stævnen