Test ”Ankersejling” # 27 – Udsving for anker – opdateret 2023

Jeg afprøver hvordan vindfanget påvirker bådens udsving, for at eftervise teorierne om HVORFOR en båd zigzagger.


2023 lavede jeg flere ekstra ankersejling test i forskellige vindstyrker, og test hvor jeg målte trækket i ankeret.
Sidst afprøvede jeg størrelsen og vinklen af ankersejl.

Ankersejl skal være mindst 0,6 m², på vores båd.
Ankersejl er effektivt, når det er strakt lige frem eller i en lille vinkel.
Båden kan ligge stabilt med udsving på ~20º-30º, uden at det belaster ankeret ekstra.

Ankersejling test # 27e - 6.8 m/s - fladt vand Flæskholm - 2023
Ankersejling test # 27e – 6-8 m/s – fladt vand Flæskholm – 2023

Sammendrag og konklusion:
Mine test bekræfter, at vindfanget er afgørende for, om båden kan ligge uden at “ankersejle”.

For at ligge stabilt for anker, er det effektivt at bruge et ”ankersejl” helt agter på mindst 0,5-0,6 kvadratmeter. Når det er spændt hårdt lige fremefter, kan båden ligge meget roligt med kun 15-20 graders udsving.
Kalechen har LIDT virkning, men på vores båd er det IKKE nok til at undgå ”ankersejling”.

Teorien ifølge anker-eksperter – Fraysse, Drew Frye og andre:

“Ankersejling” skyldes hovedsageligt UBALANCE, fordi Vindtryk ligger længere fremme på båden, end undervandsskrogets modstand.  Det svarer til at en pil bliver ustabil med styrefjerene forrest.

“Ankersejling” på 20-30 grader er tilfredsstillende. Dermed får ankeret jævnt træk i samme retning og ankeret får derfor den bedste holdeevne.

Det har Drew Frye afprøvet og beskrevet i Practical Sailor.
Læs artiklen: Yawing-and-anchor-holding

Test Ankersejling: Med ankersejl i 8-16 m/s. Båden ligger helt støt.
Ankersejling Test # 27d: Med ankersejl ~1,2 m² i 8-16 m/s. Båden ligger helt støt.
Forsøgsresultater “Ankersejling” 2021 og opdateret 2023 efter test i hård vind m.v.
Forsøgsresultater “Ankersejling” 2021 og opdateret 2023 efter test i hård vind m.v.

Fremgangsmåden:

Jeg har testet i flere omgange både ved forskellige vindstyrker – let vind til kuling.

De dage jeg har testet, har vinden været forholdsvis stabil.

Jeg har ankret op, og har udført test på lavt vand i læ af en sandtange, for at have nogenlunde stabil vind UDEN bølger.

Bådens udsving fra side til side, blev aflæst på bådens styrekompas, når båd havde største udsving.
Bådens udsving rundt om ankeret, blev aflæst ved pejling til ankeret.
Udsving på bådens retning aflæst på styrekompas, og det svarer helt på vinklen af bådens udsving rundt om ankeret.

Første forsøg med 3,5 kvm “ankersejl” (presenning) helt agter, blev udført ved at, at jeg bare stod på agterdækket og holdt det op som “råsejl”. Det virker, men er jo ikke en brugbar metode.
Derfor lavede jeg et rigtigt ”ankersejl” til disse forsøg: I 2023 har jeg monteret en stage agter med et fladt sejl på 1,0 kvadratmeter.

Vigtigste resultat – Båden kan ligge roligt:

Med ankersejlet på 1 kvadratmeter spænd ret fremefter lå båden særdeles roligt, selv i de hårdeste vindpust 8-16 m/s, og bevægede sig højst 1-2 meter sideværts.

Så konklusionen – at man KAN ligge helt roligt ved hjælp af et lille ankersejl, den ”holder vand”.

Senere forsøg i 2023, viser at størrelsen af ankersejl, skal være mindst 0,5 kvadratmeter for at virke effektivt
— vel og mærke på VORES båd.


VEND BÅDEN: Båden kan også ligge helt roligt, ved at være ankret fra hækken. Enten fra en agterklampe eller med hanefod lige midt for – det virker lige godt.
Det er supergodt i rigtigt varmt vejr, hvor vi gerne vil have frist vind igennem kockpittet og ind i båden – men det er jo ikke praktisk med bølger og koldt vejr.

OBS: Jeg foreslår naturligvis ikke at motorbådsejere, skal begynde at rigge en ekstra mast op til ankersejl, fordi der er andre effektive metoder, så en motorbåd kan ligge for anker UDEN at zigzagge vildt hele dagen lang.

Se denne side: Undgå ankersejle Motorbåd

Ankersejling test – udsving til Bagbord
Ankersejling test – udsving til Bagbord

Usikkerhed ved mine test:

Det er meget vanskeligt at lave forsøg i vind, der jo har naturlige udsving.
Der bliver naturligvis en vis variation i resultaterne, derfor har jeg lavet mange forsøg og beregnet og vurderet et gennemsnit.

Jeg har også lavet flere kontrolforsøg, på andre dage i andre vindstyrker, og finder at resultaterne er pænt sammenfaldende, så jeg vurderer, at mine forsøg er pålidelige.

Test senere i 2023 viser at ankersejl spændt ret frem eller frem i en lille vinkel virker perfekt.
Ankersejl på tværs virker dårligt.

Ankersejling test – udsving til Styrbord
Ankersejling test – udsving til Styrbord

Hvad kan andre sejlere med ANDRE BÅDE bruge det til ?

Mine tests viser kun hovedprincippet, nemlig at bådens vindfang har stor betydning og ankersejl kan give rolig ankring.
Bådtyperne har forskellige egenskaber, så ANDRE SEJLERE må eksperimentere med deres egen båd, for finde deres egne metoder.
Jeg vil anbefale at man ruller forsejlet HELT ind, og eksperimenterer med placering af gummibåd og surfbrædt m.v. frem eller tilbage på båden.

”Ankersejling” kan helt ødelægge ankerets holdeevne:

Jeg har MÅLT på trækket i ankeret samtidig med måling af udsvingene, som jeg vil skrive om i en anden artikel.
Her er en ultrakort konklusion af disse målinger:
NÅR båden ligger støt indenfor 20º – 30º, så får ankeret konstant “normalt” træk i samme retning.

MEN OMVENDT, så er der MEGET STOR variation i trækket når båden ”ankersejler” 80º-100º. Retningen af trækket skifter meget, og spidsbelastningen er mindst det dobbelte af “normalt”.
Drew Frye har skrevet om, at det helt kan ødelægge ankerets holdeevne:
Yawing and Anchor Holding The more quietly your boat sits, the better your anchor will bite.

Ankersejlet giver mere vindmodstand! Kan det betale sig på en båd?

MIN konklusion:
Jeg kan IKKE MÅLE forskel på trækket i ankeret, når båden ligger stabilt lige imod vinden, uanset om der er med eller uden ankersejl.

Der MÅ være en gevinst ved at bruge ankersejl:
Det ekstra ”sejlareal” vil naturligvis give LIDT mere vindmodstand.
Men det vil langt opvejes af, at trækket i ankeret har stabil retning, og UDEN 2-3 gange større spidsbelastninger med få minutters mellemrum.

Test at trækket i ankeret når båden ankersejler
Måling af trækket i ankeret når båden ankersejler