Test ”Ankersejling” # 27 – Udsving for anker – opdateret 2023

Jeg afprøver hvordan vindfanget påvirker bådens udsving, for at eftervise teorierne om, HVORFOR en båd zigzagger.


Denne #27 er skrevet fra en række test: #27a-b-c-d-e:
Jeg har MÅLT trækket i ankeret, når båden ligger i forskellige vinkler og når den “ankersejler”.
Jeg har afprøvet størrelse og vinkel af ankersejl.

Sammendrag af disse “ankersejle-test”:

Ankersejl skal være mindst 0,6 m², på vores båd.
Ankersejl er effektivt, når det er strakt lige frem eller lidt skråt.
Ankersejl holder båden roligt indenfor 20º-30º udsving, og trækket i anker bliver jævnt og kun 10-20% større end lige forfra uden ankersejl.

Ankersejling test # 27e - 6.8 m/s - fladt vand Flæskholm - 2023
Ankersejling test # 27e – 6-8 m/s – fladt vand Flæskholm – 2023

Mine test bekræfter, at vindfanget er afgørende for, om båden kan ligge uden at “ankersejle”.

For at ligge stabilt for anker, er det effektivt at bruge et ”ankersejl” helt agter på mindst 0,5-0,6 kvadratmeter (for vores lille båd). Når ankersejlet er spændt lige fremefter, kan båden ligge meget roligt med kun 15-20 graders udsving.
Kalechen har LIDT virkning, men på vores båd er det IKKE nok til at undgå ”ankersejling”.

Teorien ifølge anker-eksperter – Fraysse, Drew Frye og andre:

“Ankersejling” skyldes hovedsageligt UBALANCE, fordi vindtrykket ligger længere fremme på båden, end undervandsskrogets modstand.  Det svarer til at en pil bliver ustabil med styrefjerene forrest.

“Ankersejling” på 20-30º er tilfredsstillende. Når ankeret har nogenlunde jævnt træk i samme retning, så ligger ankeret i uforstyrret bundmateriale og ankeret får derfor den bedste holdeevne.

Det har Drew Frye afprøvet og beskrevet i Practical Sailor:
Han har haft en dykker i vandet til at observere ankeret, og konkluderer at ankeret kan holde særdeles godt, bare bådens bevægelser er indenfor 30º.

Omvendt – HVIS båden “ankersejler” kraftigt, så vrikkes ankeret ofte HELT LØS efter bare 20 minutters tid.
Læs artiklen: Yawing-and-anchor-holding

Test Ankersejling: Med ankersejl i 8-16 m/s. Båden ligger helt støt.
Ankersejling Test # 27d: Med ankersejl ~1,2 m² i 8-16 m/s. Båden ligger helt støt.
Forsøgsresultater “Ankersejling” 2021 og opdateret 2023 efter test i hård vind m.v.
Forsøgsresultater “Ankersejling” 2021 og opdateret 2023 efter test i hård vind m.v.

Fremgangsmåden:

Jeg har testet i flere omgange både ved forskellige vindstyrker – let vind til kuling.

De dage jeg har testet, har vinden været forholdsvis stabil.

Jeg har ankret op, og har udført test på lavt vand i læ af en sandtange, for at have nogenlunde stabil vind UDEN bølger.

Bådens udsving fra side til side, aflæste jeg på bådens styrekompas, når båden havde største udsving.
Bådens udsving rundt om ankeret, blev aflæst ved pejling til ankeret.
Udsving i bådens retning aflæst på styrekompas, svarer helt til udsving i bådens placering i forhold til ankeret.

Forsøg med ankersejl:

Første forsøg med 3,5 m² “ankersejl” (presenning) helt agter, blev udført ved at, at jeg bare stod på agterdækket og holdt det op som “råsejl”. Det virker, men det er upraktisk 🙂
Derefter lavede jeg et rigtigt ankersejl på ~1 m², som sad spændt ud til en stage helt agter til forsøgene i 2023.

Båden kan ligge roligt m. ankersejl:

Med ankersejlet på ~1 m² spændt ret fremefter, så lå båden særdeles roligt, selv i de hårdeste vindpust 8-16 m/s.

Konklusion:
Man KAN ligge helt roligt ved hjælp af et lille ankersejl!


Senere forsøg i 2023, viser at størrelsen af ankersejl, skal være mindst 0,5-0,6 m² for at virke effektivt —
— vel og mærke på VORES båd.

UDEN ankersejl kan man også ligge roligt:

VEND BÅDEN: Båden kan også ligge helt roligt, når ankeret er gjort fast i agterenden. Prøv med dit hækanker / ekstra-anker.

Ellers så kan du binde et tov på ankerkæden (med “Rolling hitch”), og gøre dette tov fast på en agterklampe, sådan at kæden hænger under båden, op til stævnen.
Det er supergodt i rigtigt varmt vejr, hvor vi gerne vil have frisk vind ind i kockpittet. Men det er jo ikke praktisk i bølger og koldt vejr.

OBS: MOTORBÅD – Jeg foreslår ikke at motorbådsejere, skal begynde at rigge en ekstra mast op til ankersejl, netop fordi der findes andre effektive metoder, til at ligge roligt.

Se denne side: Undgå ankersejle Motorbåd

Ankersejling test – udsving til Bagbord
Ankersejling test – udsving til Bagbord

Usikkerhed ved mine test:

Det er meget vanskeligt at lave forsøg i vind, der jo har naturlige udsving.
Der bliver naturligvis en vis variation i resultaterne, derfor har jeg lavet mange forsøg og beregnet og vurderet et gennemsnit.

Jeg har også lavet flere kontrolforsøg på andre dage i andre vindstyrker, og finder at resultaterne er pænt sammenfaldende, så jeg vurderer, at mine forsøg er pålidelige.

Test senere i 2023 viser at ankersejl spændt ret frem eller frem i en lille vinkel virker perfekt.
Ankersejl på tværs virker dårligt.

Ankersejling test – udsving til Styrbord
Ankersejling test – udsving til Styrbord
Båd ankersejler 90 grader fra side til side. Det kan vrikke og løsne ankeret, med ekstra tore spidsbelastning.
Båd ankersejler 90 grader fra side til side. Det kan vrikke og løsne ankeret.

“Ankersejling” – Jeg har observeret og beskriver bådens bevægelser:

I Ankersejle test #27 b og #27 d har jeg observeret bevægelserne og målt trækket i ankeret.
Tegningen “Båd ankersejler – Størst træk lige efter vendingen” skal illustrere en båd der ankersejler 90º fra side til side, hvor trækket det meste af tiden er moderat, men der kommer et kraftigt ekstra træk i ankeret, lige efter at båden er “vendt” og tager fart over imod modsatte side.

I jævn vind bevæger båden sig i jævnt tempo og kan ligge i yderstillingen i 10-20 sekunder før den “vender” i et afslappet tempo.

I hård vind vender båden derimod meget hurtigt ude i yderstillingen, og tager hurtigt fart over imod den modsatte side.

I hård vind er spidsbelastningen lige efter “vendingen” meget markant og typisk 2-3 gange så stor, som trækket fra vinden i båden lige forfra.

Desuden giver spidsbelastningen hver gang træk i skiftende retning, det hårde træk skifter ~60º hvert minut eller to.

Drew Frye beskriver det i artiklen Yawing and Anchor Holding sådan:

Selv om et anker er godt “sat” og godt begravet kan det blive vrikket løs, sådan at ankeret kan begynde at bevæge sig igennem bundmaterialet.
Han kalder det at ankeret “shuffles” = “tager små skridt med sutsko” !

Han skriver citat: …”during yawing this motion repeats every few minutes, and each shuffle will move the anchor inches or feet downwind. In anchor testing, the most common failure mode is slow dragging followed by sudden failure when the anchor passes through a soft spot, the rode trips on trash, or the anchor clogs with debris. In our experience, any anchor that drags more than a few feet after setting has an unacceptably high risk of hitting something that will result in complete failure.”…

Hvad kan andre sejlere med ANDRE BÅDE bruge det til ?

Mine tests bekræfter kun de vigtigste fysiske love, nemlig at bådens vindfang har stor betydning og at ankersejl kan give rolig ankring.
Men bådtyperne har meget forskellige egenskaber, så ANDRE SEJLERE må eksperimentere med deres egen båd, for finde deres egne metoder.
Jeg foreslår, at man ruller forsejlet HELT ind, og flytter gummibåd og surfbrædt m.v. helt væk fra fordækket, som det allerførste.

”Ankersejling” kan helt ødelægge ankerets holdeevne:

Jeg har MÅLT på trækket i ankeret samtidig med måling af udsvingene, som jeg vil skrive om i en anden artikel.
Her er en ultrakort konklusion af disse målinger:
NÅR båden ligger støt indenfor 20º – 30º, så får ankeret konstant “normalt” træk i samme retning.

MEN OMVENDT, så er der MEGET STOR variation i trækket når båden ”ankersejler” 80º-100º. Retningen af trækket skifter meget, og spidsbelastningen er mindst det dobbelte af “normalt”.
Drew Frye har skrevet om, at det helt kan ødelægge ankerets holdeevne:
Yawing and Anchor Holding The more quietly your boat sits, the better your anchor will bite.

Ankersejlet giver mere vindmodstand! Kan det betale sig?

Når båden ligger med ankersejl, har jeg målt og vurderet trækket til at være 1,1 til 1,4 gange trækket lige forfra UDEN ankersejl. Se Test #27c.

Derfor konkluderer jeg, at der MÅ der være en stor fordel ved at bruge ankersejl:
Det ekstra ”sejlareal” giver naturligvis lidt mere vindmodstand.
Men det vil langt opvejes af, at trækket i ankeret er i SAMME RETNING, og at man UNDGÅR de 2-3 gange større spidsbelastninger, som sker med få minutters mellemrum.

Test at trækket i ankeret når båden ankersejler
Måling af trækket i ankeret når båden ankersejler