Ankertest: Med / Uden kæde 13 kg vægt. Stort anker kun m. nylontov, holder bedre end lille anker m. kæde.

Test af ankergrej med samme totale vægt: Stort anker med nylontov holder bedre end mindre anker med kæde, testet i sand. Testet i mudder gavner kæden heller ikke ret meget.

Kort Oversigt:

FORMÅL:
Jeg vil teste den kendte tommelfingerregel:
”Der skal kæde foran ankeret”.
Jeg vil vurdere, hvordan man får størst HOLDEEVNE af den BEGRÆNSEDE VÆGT af ankergrej, ombord på en mindre båd.
Metoden er at lave DIREKTE sammenligning med to ”sæt ankergrej” der vejer det samme:
De to ankre er helt samme type Delta original, det store kun med nylontov, det andet med 6 kg kæde og nylontov. Begge ”sæt ankergrej” vejer det samme ~13 kg.
Disse test er specielt interessant for os i mindre både, hvor vægten ER begrænset.

RESULTAT:
Stort Tungt anker kun med nylontov holder ~40 % bedre, end mindre anker med kæde på. Begge sæt ankergrej vejer det samme.

KONKLUSION:
Man får større holdeevne af sit ankergrej, ved at have STØRRE anker på 12 kg, end hvis man bruger et MINDRE anker på 7 kg og har 6 kg kæde på.

Det betyder, at man KAN have effektivt ankergrej UDEN kæde.

GRAF: Ankertest: Stort anker med nylontov, sammenlignet med lille anker med kæde - samme totalvægt 13 kg
Test: Stort anker m. nylontov, sammenlignet med lille anker m. kæde – 13 kg vægt

OBS – Der er andre vigtige overvejelser om kædens betydning:
Fladere træk, Sikkerhed imod slid og Buevirkning = ”Catenary Effect”,
som er beskrevet andre stede i min web.

Mere om kædens virkning: Anker Holdeevne MED / UDEN 6 m kæde

Metoden til test:

Jeg lavede ”anker-træk-test” med min sædvanlige metode, hvor jeg måler ankerets ”højeste stabile hold”, ved forskellige ”hældninger” eller ”Scope”.
Jeg har testet følgende 3 ”sæt ankergrej”:

  • ”Delta-11kg KUN Nylontov” = Delta 10 (11 kg) kun med nylontov. Totalvægt 12,5 kg
  • ”Delta-7,1kg m. 6 kg Kæde” = Delta 6 (7,1 kg) med 5,9 kg kæde. Totalvægt 13,0 kg
    Disse ankre er helt ens, original Delta. Kæden er 6 m lang, Nylontovet er 10 MM dynamisk klatrereb.
  • Jeg laver en ekstra sammenligning med et lille Delta kopi:
    ”MAXset-4kg m. 9 kg kæde” = MAXset 4 (4 kg) med 9 kg kæde Totalvægt 12,5 kg

MUDDER: Jeg har også lavet nogen få forsøg med de samme ankre i meget blødt mudder.

GRAF - resultatet af ankertest i mudder
Ankertest i blødt mudder: Ale holder dårligt og kæden giver ikke ret meget ekstra holdeevne.

Resultater:

Se grafen #4 #5 #6 Sammenligning.

Ved hældning af ankertov til ”almindelig opankring”, med Scope = 5:1, er holdeeven ALLE SAMME VÆGT 13 kg:

  • Delta-11kg  med nylontov holder ~215 kg
  • Delta-7,1kg m. 6 kg Kæde holder ~150 kg
  • MAXset-4kg m. 9 kg kæde holder ~60 kg

Stort og tungt anker kun med nylontov, holder altså markant bedre, end det mindre anker der har halvdelen af vægten ude i kæden.
Men det holder jo markant mindre end de store, SELVOM vægten er den samme.

MAXset 4 anker er en KOPI af Delta, og det er testet i sand et andet sted, så vi kan ikke direkte sammenligne med de originale Delta.
Selvom jeg havde testet et Delta 4 kg, (som muligvis kunne holde ~90-100 kg ved Scope 5:1), så ville et 4 kg anker sandsynligvis ALDRIG komme til at holde i nærheden af 200 kg, selvom der kom meget mere kæde på.

MUDDER:
Se graf og tabel #5 # 7 Sammenligning samme vægt MUDDER.
Alle de testede ankre m. kæden vejer 13-16 kg, og de holder alle sammen meget lidt.
Der er ikke nogen markant forskel på ankrenes holdeevne i mudder.

Det eneste man kan sige helt sikkert er:
Selvom der er kæde på et anker, så holder ankeret ikke bedre i dette bløde mudder.

Resultat af ankertest i sand: holdeevnen af stort anker med nylontov sammenlignet med mindre anker med kæde.
Testresultater skema:
Holdeevne af stort anker med kun nylontov, sammenligning med lille anker med kæde.
Resultater af ankertest i mudder.
#5 #7 Sammenligning samme vægt MUDDER – Resultater af testen
Tallerkenanker som blev brugt i testen med 9 kg kæde på.
Ankertest af Tallerkenanker – Blødt mudder

Konklusion:

Du får altså STØRRE holdeevne, når du har en STØRRE DEL AF VÆGTEN i selve ankeret.

Eller sagt omvendt:
Et lille anker med en masse kæde på, er MINDRE EFFEKTIVT i forhold til den samlede vægt på ankergrejet.

Det har specielt interesse i mindre både.
På mindre både kan man have stor gavn af et ”effektivt halvstort anker”, og så kun en kort kæde foran ankeret – eller KUN med nylontov, som vi selv gør det.

Delta 10 anker - vægt 11 kg
Delta 10 som blev brugt i testen, KUN med nylontov
Delta 6 anker
Delta 6 som blev brugt i testen, MED 6 kg kæde foran
MAXset 4 anker med vægt 4,2 kg, brugt i testen med 9 kg kæde.
MAXset anker 4 kg som blev brugt i testen, med 9 kg kæde foran – en Delta kopi

HVIS ankeret “glider”, når du er på tur:

Jeg vil fremhæve, at NÅR du er afsted på tur, og HVIS dit anker ”glider gennem bunden”, så er det første du skal gøre, at slække mere ud på ankerkæde og ankertov.

Fladere træk = Større “Scope” er altid en fordel.
Hvis du kan hejse ”tunge ting” ned på ankertovet, kan det også redde dagen.

Ankertovet bør være fjedrende, fordi det giver langt mindre “ryk”, der kan løsne ankeret.
Desuden bør du sørge for, at din båd ikke ankersejler, det vrikker måske ankeret løs.

DET VIGTIGSTE er forberedelserne FØR tur:

Det er INDEN sejlsæsonen starter, at du skal tænke på at optimere dit ankergrej, sådan at det er effektivt, uden at veje mere end højst nødvendigt.

Hvis du VED, at dit ankergrej ikke holder HELT så godt, som du kunne ønske dig, så bør du FØRST overveje et STØRRE / BEDRE anker.
Måske kan du samtidigt erstatte noget af kæden med nylontov, så du måske ligefrem kan spare vægt.

Større anker og mindre kæde sammen med elastisk nylontov polyamid, kan faktisk give et særdeles godt sæt ankergrej MED SAMME VÆGT. Det skriver Fraysee.

Teori og kildehenvisninger om kæde/vægt FORAN ankeret

Tommelfingerregel gælder måske ikke mere:

Det gentages igen og igen, at der skal være kæde på ankeret, jo mere kæde jo bedre.

I ”gamle dage” var det måske en god tommelfingerregel, fordi et ”skibsanker” holder kun 4 x egenvægten, så hvis ankeret gled gennem bunden, hjalp det naturligvis at lægge mere kæde ud, fordi Scope bliver større, trækket bliver vandret, og kæden giver lidt mere modstand.
Det har sikkert reddet mange i stormvejr, så DET bliver jo fortalt videre.
Og derfor bliver det et mantra: ”kæde-kæde-kæde”.

Simpel logik om ankerteknik ASO:

Jo tungere ankeret er, jo bedre kan det mase sig ned i bunden.
Jo større det er, jo mere modstand giver det nede i bundmaterialet.
OMVENDT – den mængde kæde der er FORAN ankeret, hænger jo halvvejs i båden og gavner ikke ret meget.

Moderne ankre har langt større holdeevne:

MODERNE GODE ankre holder typisk 20-40 gange deres egenvægt, så man KAN PÅ FORHÅND vælge et anker der kan give stor holdeevne, og kædevægten bliver mindre vigtig.

Hvert kilogram anker har holdeevne på 20-40 kg.

DERIMOD – hvert kilogram kæde nede på bunden giver kun en holdeevne på ca 1 kilogram.
Derfor giver det mest effekt at have vægten ude i ankeret.

De moderne ankre graver sig desuden MEGET godt ned, og de kan holde godt, selvom trækket går i en vinkel.
Faktisk holder de så godt, at kæden KAN løfte sig op fra bunden, så giver kæden INGEN modstand på bunden.
Kæde der hænger frit giver KUN den fordel, at “anker-træk-vinklen” bliver mindre – det er jo båden som bliver tynget ned.

Kildehenvisninger:

Flere forfattere om ankerteknik bekræfter, at det gavner mest, at have en større del af vægten i ankeret.

Forfatteren af “Creative Cruising” Fatty Goodlander, skriver på side 47 I bogen skriver han:

”From a holding and weigth perspektive, you are ten times better off carrying an 80-pound anchor rather than a 40-pound anchor and a 40-pound kellet”.

Frit oversat: Det er langt bedre at have et 40 kg anker end at have et 20 kg anker samt et 20 kg ”ankerlod”.

Link:

Allain Fraysse viser en “beregning” som viser at det er MERE end dobbelt gevinst, ved at fordoble vægten af ankeret. Se figur 4.4b på denne side: Anchor Function

Allain Fraysse´s web om ankerteknik er meget god.