# 33 Fotoserie: 2 dårlige Vippepladeankre på lavt vand

Fotografering af 2 vippepladeankre: ”ANHOLT 15 kg” og  ”Vippepladeanker galv. jern 8,5kg” på lavt vand.

Formål:

Jeg ønskede at SE, hvad der sker med det meget dårlige ”ANHOLT 15 kg” anker.
Samtidig tog jeg mit andet ”8,5 kg vippeplade galvaniseret jern” med ud til et lavvandet sted. Her lagde jeg ankrene ud med 3 m tung kæde og trak vandret for at SE, hvordan de kunne tage fat i havbunden.

Nogen dage før havde jeg, lavet en ankertest #32 af dette ANHOLT anker i både sand og mudder.

Som det var originalt med vinkel 50 grader, så holder det meget dårligt.

Med vinklen rettet til 32 grader, holder det lidt bedre, men det har stadigvæk en meget lav holdeevne i forhold til sin store og uhandy vægt.

Anholt ankeret var så dårligt, at jeg netop ville lave denne fotoserie, for at forstå LIDT af, hvordan det kunne fungere SÅ elendigt.

Resultat:

”ANHOLT 15 kg” stiller sig straks “på tå” og begraver slet ikke fligene. Det giver minimal modstand.
Fligene står lodret og skraber bare hen over bunden. De graver sig overhovedet ikke ned, som man kan se på det andet anker.

Naturligvis er en test på ½ meter dybt vand IKKE sammenlignelig med en test på 3 meter dybde, fordi sandet og bunden kan være ”pakket” helt anderledes. Men på ½ meter vand kan jeg i det mindste SE og FOTOGRAFERE, hvordan ankerene opfører sig, når jeg begynder at trække.

ANHOLT 15 kg ankerets funktion (med alt for stor vinkel) passer fuldstændigt med Dulhuntys billede af ”forkerte” kopier af Danforth anker // vippepladeanker på Dulhunty´s ankerweb. Figur 15.

Jeg har selv skrevet tilsvarende, se min side:
Danforth typen har gode – men også overraskende egenskaber.