# 27c Måling træk i ankertov ved forskellige vinkler til vinden ved 5-6 m/s

Trækket i ankertov bliver målt ved forskellige vinkler samt ved at ankersejle samt med ankersejl.

Kort Sammendrag:

Ved kraftig ankersejling er der skiftende trækretning og stor spidsbelastning på 2,5 gange så meget, som vindens træk ”lige forfra”.

Når man bruger et ankersejl eller lægger båden skråt m. hanefod, så kan den ligge roligt og trække jævnt i samme retning til ankeret. Jeg har målt ekstra spids belastning på HØJST 1,5 gange så stor som vindens træk ”lige forfra”.

Min vurdering er, at det er langt bedre at bruge ankersejl, eller ligge skråt med en motorbåd, fordi trækket så bliver jævnt og i samme retning hele tiden.

Testforholdene, sted og vejr:

3. maj 2023; måling træk i ankertov ved 5-6 m/ = “let til jævn vind”.
Vindstyrke vurderet ud fra DMI melding samt bølger.
Der var meget konstant vejr i hele måleperioden – dog i sidste forsøg aftog vinden til 4-5m/s.
Stedet var i læ af sandtange Ø for Lille Svelmø, på 1 m dybde hvor der kun var 5-10cm småbølger.

Trækket ankertovet måles direkte med digital vægt
Trækket ankertovet måles direkte med digital vægt
Målinger Test # 27 c - kræfterne for anker, når båd ligger i forskellige vinkler, eller ankersejler.
Målinger Test # 27 c – kræfterne for anker

Måleresultaterne

Se skemaet ”Måleresultater # 27 c”

Jeg har vendt båden i forskellige vinkler og har målt udsving og belastningen i ankertovet.

Jeg måler det generelle træk i ankeret og noterer også de højeste belastninger = ”Peak load”.

Med Vinden lige forfra / lige bagfra er trækket i ankeret ca 5 kg – det har jeg sat til 100% som ”Peak Load” i skemaet.

 • ANKERSEJLE-ZigZagge: Langt den største spidsbelastning og de største udsving kommer når båden ”ankersejler” 90 grader fra side til side. Det største træk er 250%, og det kommer hver gang båden er ”vendt”. Derfor skifter største træk i ankeret også retning med få minutters mellemrum.
 • TVÆRS: Her er trækket i ankeret 200%, men trækretningen er helt konstant.
 • SKRÅT: Her er trækket cirka 150% og trækretningen i ankeret er helt konstant.
 • KALECHE OP:  Jeg får samme resultat som i Test Ankersejle 27a – nemlig at kaleche alene IKKE giver nok vindfang, til at båden kan ligge stabilt.
 • ANKERSEJL: Med ankersejlet strakt på langs af båden, ligger båden helt støt. Jeg målte trækket til 142% i forhold til trækket lige frem, men det er måske en atypisk måling. Jeg har lavet andre test med ankersejlet ret frem, hvor jeg IKKE kunne måle ret meget ekstra belastning.
  Min vurdering er, at ankersejl normalt højst giver 10-20% større træk.

De fleste af målingerne kan sammenlignes direkte, fordi vejret var meget konstant

Metode:

Jeg har målt trækket direkte i ankertovet med en digitalvægt.
Digitalvægt sad placeret centralt i båden og trækket overført via glat dyneema igennem stævnøjet, så aflæsningen af trækket på digitalvægten har minimal fejlkilde fra friktion.

 • Jeg har målt trækket ved forskellige vinkler.
 • Jeg har målt trækket ved kraftig ankersejling 90 grader.
 • Desuden målt kraften med ankersejl og forskelligt opsat kaleche.

Sidste måling har jeg lavet på begge de to liner til “hanefod”, blandt andet ved at binde/koble digitalvægten ind mellem hanefod og agterklampe.

Konklusion:

Man skal undgå at ligge og zigzagge eller ankersejle, fordi det giver meget større spidsbelastninger og skiftende hårdt træk i ankeret. Det reducerer dit ankers holdevne! Desuden giver det uro og mere slid.

Til motorbåd: Jeg vurderer at det vil være langt at foretrække at lægge båden skråt med en hanefod, fordi så er trækket hele tiden i samme retning og trækket er KONSTANT.
Trækket er så noget større, men det må opvejes af at båden ligger helt roligt.
At “ligge skråt” er sandsynligvis meget bedre end at “ankersejle”; og hvis der kommer dønninger fra siden kan du vinkle båden imod dønningerne samtidig.

Sejlbåd kan med fordel sætte et ankersejl, så den ligger roligt.

Usikkerhed og fejlkilder:

Jeg vurderer trækket over et stykke tid, og jeg vurderer også højeste belastning kaldet ”Peak Load”.
Samtidig noterer jeg mig, hvordan vindstyrken varierer ved at se på bølgerne.

Enkelte målinger med ”ankersejl” virker lidt for høje! Jeg har lavet andre forsøg, hvor der var MEGET LIDT forskel på træk med og uden ankersejl. Men jeg skriver rapporten med de målinger jeg HAR lavet, og så må læseren jo vurdere de usikkerheder der er.

Det ER svært at måle præcist, men jeg mener at dagens målinger er sammenlignelige.

Jeg vil fremhæve at disse målinger er for VORES båd.
Du skal selv afprøve, hvordan DIN båd ligger for anker.

Litteratur – kilder:

Ankereksperten Fraysse har i sin web beskrevet, hvor store kræfterne fra vinden er på både af forskellig slags og i forskellige vinkler.
Læs selv her: RODE FORCES.
Mine værdier passer rimeligt godt med det Fraysse skriver.

Drew Frye skriver om at “ankersejling” ødelægger ankerets holdeevne:
Yawing and Anchor Holding — læs det selv!

Han har TESTET hvordan “yawing” (= på dansk at “ankersejle”) vrikker og løsner ankeret, og med en dykker i vandet, kan SE at ankrene kan vrikke sig igennem bunden og gå løs efter kort tid.