Velkommen til Ankerteknik og Tovværk

Ankerteknik, Ankergrej og de kræfter der er på spil

Jeg ønsker at forklare ankerteknik simpelt – det er især henvendt til alle de mange NYE sejlere.

Til de erfarne ”søulke” har jeg mere tekniske afsnit.

Til dem der vil ”gå i dybden”, og studere detaljerne selv, har jeg mange henvisninger til fagfolk, anker-nørder, bøger og gode links.

DERFOR skriver jeg om ankerteknik:

Der er mange ”tommelfingerregler” om ankerteknik, hvor det er svært at finde oprindelsen eller den egentlige forklaring.
Der er også ”regler”, som er blevet genfortalt mange gange, UDEN at det er forstået rigtigt – eller UDEN at man har afprøvet og kontrolleret, om det faktisk fungerer som man siger.

Jeg tester forskellige ankre og afprøver samtidigt teorier og “tommelfingerregler”.
Jeg skriver kun det, som jeg SELV er meget sikker på, fordi jeg SELV har undersøgt det i mine ankertest, eller når jeg kan henvise til meget dygtige faglige kilder.

Ankertest Kodiak anker. Ligner Delta anker.
Ankertest Kodiak anker.
Det ligner Delta anker meget.
God holdeevne i sand.

SIDSTE NYHED:

Min webshop er gendannet med flere billeder.
Det er mit “UDSTILLINGSVINDUE” – altså uden online salg.

Ankersejle Test #27e Størrelsen af ankersejl

# 24 Ankertest Kobra-anker 6 kg – Sand med søgræs

# 37 Danforth kopi 14,2 – Test to forskellige vinkler – test af et særdeles dårligt Danforth kopi-anker.

Velkommen til min ankerweb.
Denne web blev startet med op i WordPress i løbet af 2023.
Jeg mangler dog stadig at flytte en del artikler fra min FB side over i denne web.
Forbedringer + fejl og mangler – TAK !!! bare skriv!
Hilsen Anders

Ankertest Bulldog 6 - 1,5 kg letvægtsanker.
Scope 10:1 - Holder 90 x sin egenvægt i sand
Ankertest Bulldog 6 – 1,5 kg letvægtsanker. Holder 90 x sin egenvægt i sand. Svaghed: Det er FOR let / FOR lille til at tage fat i andet end rent sand.

Hovedpunkterne i denne website:

Ankerteknik

De vigtigste ting for at bruge ankergrejet rigtigt, og ankre sikkert.
Ankerteknik oversigt 1-6

  • Punkt 1 er Havbunden, næsten altafgørende.
  • Punkt 2 er Valg af anker, til bundforhold.

NÅR du så HAR besluttet dig for at ligge for anker, kommer herefter de vigtigste ting, så du kan udnytte dit ankergrej bedst muligt:

  • Punk 3 Anker-træk-vinkel Usynlig og vigtig.
  • Punkt 4 Scope Den bestemmer trækvinkel.
  • Punkt 5 Elasticitet Grejet må ikke “hugge”.
  • Punkt 6 Undgå at ankersejle Træk lige.

Forskellige ankertyper

Detaljer om de mange forskellige typer

Ankermetoder

Metoderne for at lægge ankeret ud på den bedste måde, hvordan man kontrollerer at det holder.
Ankeret som NØDbremse.
På forhånd skal man lave plan for afgang, hvis vejret skifter helt uforudset.
Hvordan man kan bruge flere ankre til specielle situationer, og kan sikre sig imod vindspring – bølger der ruller skævt ind og andet.

Ankerteori

Links til forskellige eksperter i ankerteknik.
Henvisning til bøger om ankerteknik.

Ankertest – mine egne

De mange ankertest jeg selv har lavet.
De første ankertest ser du på min FB side A Overgaard

Andre ankertest

Omtale andre ankertest, blandt andet af Steve Goodwin PANOPE S/Y mange gode ankertest videoer.
Det ekstra gode ved Steves videoer, det er at man faktisk kan SE hvordan de forskellige ankre opfører sig på forskellig slags ankerbund.

Ankergrej – udstyr

Svirvler, sjækler, splejsninger osv.

“Lidt af hvert”

Diverse skriverier om ankerteknik, og sejlads.

Fortøjning

Jeg skriver især om de mest elastiske fortøjninger, og hvordan man ligger godt uden at det “hugger”.
Jeg vil beskrive af forskellige type tovværk, fordi mange sejlere ikke er klar over præcis hvilken type tov de har til fortøjning, og hvilke egenskaber tovet faktisk har.

Det gør det meget lettere at fortøje sikkert, når man forstår at udnytte de elastiske typer tovværk.
Måske kan du helt undvære “kødben” på tur, det gør jo det hele lidt enklere.

Nylontov er den mest elastiske kunstfiber:
Handy Elastic fra LIROS (kernen er nylon) er meget elastisk og meget behageligt at arbejde med.
3-slået nylontov (polyamid) er endnu mere elastisk, og også blødt og behageligt.

Nylontov har stor brudstyrke, og er slidfast.

Tovtest

Test af tovværks elasticitet – mine egne test af tovværks elasticitet, og hvad jeg kan læse mig til:

Mest elastisk er kunstfineren nylon = polyamid. Medium elastisk er PP PolyPropylen.
Mindst elastisk er Polyester. Især dobbeltflettet er meget lidt elastisk.
PS: Jeg taler ikke om Dyneema o.l.

Jeg har lavet tovtest, fordi det det er svært at få nøjagtige oplysninger om tovværks elasticitet fra leverandørerne.

Det vil blive en stor hjælp, når fabrikant / sælger oplyser på hver rulle tovværk, at ved 10% af brudstyrken, så fjedrer tovet 3% – 5% eller 10%, eller hvor meget det nu faktisk strækker sig.
Det er ikke nok at sige at tovet strækker sig X %, man skal også vide ved hvilken belastning det er.

Salg af ankertov og fortøjning

Det elastiske 3-slåede nylontov, sælger jeg på bestilling, fordi det kan være svært at købe det rigtige “nylontov” = kunstfiberen polyamid.

Se tov og splejsninger, som jeg leverer her!
 
Det er en OVERSIGT over det jeg tilbyder, men IKKE en webshop, så du kan ikke bestille direkte. Kontakt mig venligst, og vi aftaler, hvad du skal bruge, længder og splejsning m.v.
Jeg synes danske sejlere fortjener elastiske fortøjninger, og det bedste fjedrende ankertov man kan få – det er ikke nogen millionforretning for mig – nærmest en hobby-butik.

PS: “NYLON-tov” er en helt speciel kunstfiber polyamid. De forskellige typer kunstfibertov har FORSKELLIGE egenskaber, som man skal kende forskel på.